HomeInnovatie184 miljoen euro voor 14 Nederlandse onderzoeksfaciliteiten
subsidie voor onderzoeksfaciliteiten

184 miljoen euro voor 14 Nederlandse onderzoeksfaciliteiten

Veertien verschillende Nederlandse onderzoeksfaciliteiten krijgen in totaal 184 miljoen euro financiering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De bijdrage komt uit de eerste financieringsronde voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO). De investeringsvoorstellen zijn afkomstig van een aantal TO2-organisaties (TNO, MARIN, NLR en Wageningen Research) en diverse Rijkskennisinstellingen (Naturalis, NFI, RCE en RIVM).

 De 14 toegekende projecten

 • Hydro/Aerodynamische hybride onderzoeksfaciliteit (MARIN, onderzoek naar drijvende windturbines en zonneparken)
 • SeaLab: de zee als digitaal lab (MARIN, metingen op zee naar effecten maritieme objecten)
 • Versterking Smart Industry Fieldlab NLR-ACM3 (NLR, composieten en high tech materialen productie en -onderhoud)
 • GPT-NL (TNO, faciliteit voor een soeverein Nederlands taalmodel)
 • Innovation Centre for Sustainable Powertrains (TNO, waterstofaandrijving)
 • Biobased bouwmaterialen (TNO, grondstoffen uit plant- en houtvezels)
 • BSL-3 facility for feed and food analysis (Wageningen Research, analyse en onderzoek voedselveiligheid)
 • FoodTech Facility (Wageningen Research, voedingsonderzoek gericht op consument)
 • Kassen en klimaatcellen (Wageningen Research, plantkundig onderzoek)
 • Sustainable High Tech Research Greenhouse (Wageningen Research, geautomatiseerde en circulaire teeltsystemen)
 • JusticeLink (Nederlands Forensisch Instituut, gegevensinfrastructuur voor de analyse van complexe en vertrouwelijke datastromen)
 • DNA metabarcoding facility for biodiversity assessments (Naturalis, meten van biodiversiteit)
 • DNA NL (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, digitale infrastructuur voor interdisciplinair erfgoedonderzoek)
 • Een analyseportaal voor geïntegreerd onderzoek en een overkoepelend dataplatform (RIVM, metingen)

In 2024 kan er bovenop deze nu toegekende financiering, die het kabinet uit het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap haalt, nog eens € 100 miljoen beschikbaar komen voor nadere voorstellen voor zowel het monitoren van broeikasgassen, klimaat en luchtkwaliteit als digitalisering door het toepassen van data. Ook in de jaren hierna zijn er financieringsrondes gepland voor nog eens € 190 miljoen vanaf 2025.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl