HomeTransitie18,4 miljoen euro voor waterstofontwikkelingen H2 Hollandia en HYGRO Energy
Hoe ga je om met waterstof?

18,4 miljoen euro voor waterstofontwikkelingen H2 Hollandia en HYGRO Energy

H2 Hollandia en HYGRO Energy krijgen samen € 18,4 miljoen subsidie om waterstof makkelijker en slimmer beschikbaar te maken voor Nederland. Dit zijn de eerste twee aanvragen voor de regeling DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) die groen licht krijgen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

H2 Hollandia onderzoekt de mogelijkheden voor de productie van groene waterstof bij zonneparken. H2 Hollandia heeft onlangs een vergunning verkregen voor de realisatie van haar productieinstallatie voor waterstof in Nieuw-Buinen. Het systeem zal groene waterstof produceren met behulp van zonnestroom van het naastgelegen zonnepark Vloeivelden Hollandia. Het systeem kan, met de lokaal geproduceerde zonnestroom, circa 300.000 kilo groene waterstof per jaar produceren.

H2 Hollandia is een samenwerkingsverband van Solarfields, Repowered en Avitec. De partijen startten in 2021 een studie naar de mogelijkheden om een waterstofinstallatie te gebruiken om de overtollige stroom uit zonnepark Vloeivelden Hollandia op te slaan. Hieruit bleek dat dit voor een deel van de stroom haalbaar is. H₂ Hollandia krijgt een productiecapaciteit van ongeveer 5MW. Zonnepark Vloeivelden Hollandia bestaat uit bijna 300.000 zonnepanelen en is hiermee één van de grootste zonneparken van Nederland. De elektrolyser voor waterstofproductiewordt direct gekoppeld aan het zonnepark.

Het is de bedoeling dat H2 Hollandia vanaf 2024 waterstof zal produceren. Er is al contact met potentiële afnemers uit de industriële sector en de mobiliteitsmarkt. H2 Hollandia denkt hierbij aan de levering van groene waterstof aan zware vrachtauto’s of andere zware voertuigen. Naast de genoemde DEI+ subsidie verkrijgt H2 Hollandia ook een bijdrage van de Provincie Drenthe om een deel van de ontwikkelfase van het project te financieren.

Wind tot wiel

HYGRO Energy werkt integraal aan de keten van ‘wind tot wiel’. Die is gericht op een slimme productie, opslag en distributie van waterstof naar tankstations. HYGRO Energy wil onderzoeken of de keten van windenergie tot waterstoftoepassingen in de transportsector binnen redelijke termijn efficiënt en kosteneffectief is. Ook hoopt de onderneming op een consistente regelgeving en beleid voor deze toepassing. Daarom wil HYGRO Energy verder samenwerken met de overheid.

Nieuwe subsidieregeling

Via de regeling voor pilot- of demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie was 29,4 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Groeifondsprogramma ‘Groenvermogen voor de Nederlandse Economie’ (GroenvermogenNL). GroenvermogenNL wil een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof (en groene chemie) versnellen. De aanvragen voor een subsidie via deze regeling konden tot 10 januari worden ingediend. De beoordelingen zijn nog niet afgerond, dus er kan nog een derde project in aanmerking komen voor een bijdrage. GroenvermogenNL heeft de ambitie om dit jaar een nieuwe subsidieregeling open te stellen voor nog 4 of 5 projecten.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl