HomeTransitieDuurzame energieKabinet overweegt burgerforum klimaat- en energiebeleid

Kabinet overweegt burgerforum klimaat- en energiebeleid

Kabinet Rutte 4 ziet potentie in een burgerforum rondom klimaat- en energiebeleid. De beleidsmakers hopen daarmee de afstand met de burger te verkleinen. Het voorstel moet nog wel met de kamer worden besproken.

Een burgerforum kan helpen nieuwe groepen burgers bij besluitvorming te betrekken, de democratische legitimering van besluiten versterken en de afstand tussen burgers en beleidsmakers verkleinen. Dat concludeert het kabinet op basis van diverse onderzoeken en eerdere ervaringen met burgerfora in binnen- en buitenland. Het kabinet verkent de komende tijd de optie van een burgerforum over klimaat- en energiebeleid samen met het parlement.

Bij een burgerforum komt een  groep mensen bij elkaar om over een maatschappelijk vraagstuk in gesprek te gaan. De potentie van burgerfora is in diverse onderzoeken onderkend. Omdat klimaatbeleid invloed heeft op het leven van alledag kan een burgerforum juist daar helpen om de samenleving beter te betrekken.

Minister Jetten voor Klimaat & Energie: ‘De discussie over klimaat- en energiebeleid raakt iedereen. Daarom vind ik het heel interessant om te onderzoeken of we via een burgerforum de samenleving beter kunnen betrekken en patstellingen kunnen doorbreken. Daarbij is het wel belangrijk dat politici en bestuurders samen afspreken wat er gebeurt met de resultaten van een burgerforum.’

Essentiële randvoorwaarden

Onderzoeken en ervaringen met burgerfora in binnen- en buitenland tonen aan dat het succes van een burgerforum in grote mate wordt bepaald door een aantal essentiële randvoorwaarden. Zo moet een burgerforum groot genoeg zijn voor enige representativiteit, maar klein genoeg om werkbaar te zijn. Daarnaast moet een burgerforum bestaan uit een diverse groep deelnemers die zich buigt over een maatschappelijk relevant thema aan de hand van een gerichte vraagstelling.

Ook zijn professionele en onafhankelijke moderatie, voldoende budget ter ondersteuning van de deelnemers en goede informatievoorziening van belang. Bovendien moet vooraf duidelijk zijn wat er met de uitkomsten van het burgerforum gebeurt.

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl