HomeDigitaliseringABB-fabriek in Ede hard op weg om CO2-neutraal te worden

ABB-fabriek in Ede hard op weg om CO2-neutraal te worden

Elektrificatie van de bebouwde omgeving en de industrie is een belangrijke transitierichting, vindt zeker ook ABB. Ze wil het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld met haar fabriek voor installatiedozen en verdeelkasten in Ede. Die zette de afgelopen twee jaar al grote stappen naar een CO2-neutrale fabriek. Zo verving ABB alle hydraulisch aangedreven machines vervangen door elektrische. En de locatie heeft inmiddels de eerste stap gezet naar circulaire grondstoffen.

In 2030 moeten alle productielocaties van ABB in de wereld volledig CO2-neutraal zijn. Bij productielocaties in China, Finland en Duitsland is die ambitie al in daden omgezet. Twee jaar geleden, in het midden van de corona-crisis besloot de directe van de fabriek in Ede deze koplopers op de voet te volgen.

Hydraulisch naar elektrisch

De Edese fabriek produceert jaarlijks miljoenen installatiedozen en duizenden verdeelkasten. Inmiddels zijn veel maatregelen getroffen en ingrepen gedaan in de productiewijze. Uitgangspunt daarbij was steeds dat de productie niet substantieel onderbroken mocht worden. Een machine werd hooguit enkele uren stilgelegd, waardoor de productie volledig kon worden gecontinueerd. Alle 75 machines in het park zijn inmiddels voorzien van systemen waarmee exact het energieverbruik gemonitord wordt. Op grond van deze informatie wist ABB met slimme besturing het energiegebruik met dertig procent te reduceren. Maar daar bleef het niet bij. Mede op basis van de daarmee verkregen inzichten zijn alle hydraulisch aangedreven machines vervangen door elektrische. Hierdoor gebruikt de fabriek bij de fabricage voor elke kilogram product maar liefst 75 procent minder energie.

Tachtig procent

Verder wordt gebruik gemaakt van geavanceerde cobots en, als de eerste op de markt, van gerecyclede kunststoffen bij de productie. Van alle producten die momenteel de fabriek verlaten, wordt gemiddeld 27% geproduceerd met gerecyclede grondstoffen. Uiteindelijk moet dat tachtig procent worden.

Zonder personeel

Het bleek vooral een kwestie van doen. ‘We hebben geleerd dat het belangrijk is om gewoon te starten met het proces van verduurzaming. Door direct zaken op een zo slim mogelijke manier op te pakken, kun je veel sneller verbeteringen realiseren, dan door er oeverloos over te blijven vergaderen’, zegt Ali el Abbassi, fabrieksdirecteur van Ede. ‘Een mooi voorbeeld daarvan is dat een deel van de productie in het weekend wordt gedaan, zonder dat er operators aan te pas komen. Dit loopt nu perfect. Door gewoon te beginnen, hebben we heel snel geleerd van dingen die eerst toch nog mis gingen.’ Wel was het belangrijk – en zeker op dit vlak – dat het personeel in het proces wordt meegenomen. De mensen zouden kunnen denken dat als de fabriek zonder personeel in het weekend doordraait, dat ze straks door de week ook niet meer nodig zijn. Maar dat is niet zo, verzekerde het management.

Vergunningen

Ook nam de fabriek verschillende meer voor de hand liggende energiemaatregelen. Vervanging van alle verlichting door LED verminderde het energieverbruik met 85 MWh per jaar, bijvoorbeeld.  En de 1250 zonnepanelen op het dak zijn goed voor de opwekking van 213MWh, ruim zeven procent van het totale verbruik. Verder wordt een slim gebouwbeheerssysteem aangelegd waarmee bijvoorbeeld de intensiteit van de verlichting aangepast wordt aan de hoeveel zonlicht en waarbij verlichting en verwarming alleen wordt ingeschakeld bij aanwezigheid van mensen in een ruimte. De ingekochte elektriciteit is honderd procent groen en de circa 80.000 m3 gas die nu nog in de fabriek wordt gebruikt, wordt tot medio 2023 CO2 gecompenseerd door certificaten van een windmolenpark in South Dakota (USA).

In 2023 wordt een warmte-/koude-opslag gerealiseerd, die de warmte die in het productieproces wordt gegenereerd bij het spuitgieten, ondergronds opslaat voor verwarming in de wintertijd. De fabriek is dan volledig gasvrij. ABB had dat liever eerder gerealiseerd. Het is vooral wachten op de juiste vergunningen om de opslag te mogen realiseren.

Hindernissen

Het is een leerproces, weet ook El Abbassi. ‘Door onze eerdere Mission to Zero-transformaties hebben we ontdekt dat technologie van vitaal belang is voor het realtime monitoren en beheren van energieverbruik, emissies en kosten. En daarmee voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een locatie. We hebben echter ook gezien dat het van het begin af meenemen van al je medewerkers, belangrijk is voor het draagvlak van alle veranderingen en dat er dan sneller wordt meegedacht in betere en praktische oplossingen. Je kunt nu eenmaal niet alles van tevoren in een plan uitwerken. We pretenderen als ABB dan ook niet de wijsheid in pacht te hebben. Immers, in de praktijk kom je hindernissen tegen die misschien niet te voorzien waren. Die moet je wel wegnemen. En daar heb je iedereen bij nodig.’

 

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl