HomeTransitieDuurzame energieWindenergie voor ExxonMobil-site Meerhout
Windenergie

Windenergie voor ExxonMobil-site Meerhout

ExxonMobil en Engie ontwikkelen samen met Wind4Flanders een windpark met een capaciteit van 26 MW om de chemiefabriek van ExxonMobil in Meerhout gedeeltelijk van stroom te voorzien. De resterende energie zal aan het elektriciteitsnet worden geleverd.

Engie en het publiek-private partnerschap Wind4Flanders bouwen drie windturbines op de site van ExxonMobil en een vierde in de onmiddelijke omgeving. De turbines leveren naar schatting jaarlijks 44 GWh. De partijen beramen dat het windmolenpark gedurende haar verwachte levensduur van 25 jaar een CO2-reductie van ongeveer 175 duizend ton kan opleveren.

Vergunningsaanvraag

ENGIE wordt eigenaar van de windturbines en zal deze exploiteren. Het project vormt een aanvulling op de groeiende onshore windenergiecapaciteit van ENGIE in België, die al goed is voor 511 megawatt aan stroom opgewekt door meer dan 70 windparken. Engie wil haar windenergiecapaciteit op land tegen 2030 verdubbelen tot 1000 MW.

Eind november wordt de vergunningsaanvraag voor het windpark ingediend. De partijen verwachten dat begin 2024 gestart kan worden met de bouw en dat het park in 2025 in dienst kan worden genomen.

Delen:

redactie@industrielinqs.nl