HomeArchief2,5 miljard euro subsidiegeld duurzame energie ongebruikt

2,5 miljard euro subsidiegeld duurzame energie ongebruikt

De minister van EZK schat de subsidieuitgaven voor productie van duurzame energie stelselmatig te hoog in. Daardoor is er in de afgelopen vijf jaar 2,5 miljard euro subsidiegeld op de plank blijven liggen. Dat is een derde van het voor 2013 – 2018 begrote bedrag van 7,7 miljard euro. Dat constateert de Algemene Rekenkamer, die de geldstromen voor duurzame energie in kaart bracht.

Op de begroting van EZK blijft het subsidiegeld dat niet is uitgegeven beschikbaar voor toekomstige projecten. Deze reserve is echter, anders dan verwacht, jaar in, jaar uit gegroeid. Bovendien zijn de geraamde subsidie-uitgaven (SDE+) bepalend voor de hoogte van de opslag duurzame energie (ODE), die burgers en bedrijven betalen via de energienota. Dat maakt realistisch begroten extra belangrijk.

Inzicht in geldstromen

De samenhang tussen de subsidieregeling aan de ene kant en de dekking via de opslag op de energienota aan de andere kant is nu niet duidelijk , oordeelt de Algemene Rekenkamer.

Ook bij de inkomsten kan het inzicht beter. Nu is bepaald dat huishoudens en bedrijven elk vijftig procent bijdragen aan de opbrengst van de ODE. Maar of deze lastenverdeling ook zo uitpakt, wordt niet nagegaan. Het kabinet wil de lasten van het klimaatbeleid verschuiven naar 66 procent voor bedrijven en 33 procent voor de huishoudens. De Rekenkamer beveelt de minister aan om duidelijk te maken hoe de lastenverdeling in de praktijk uitpakt.

Andere doelen

De Algemene Rekenkamer plaatst ook een kritische kanttekening bij de uitspraak van de minister bij de invoering van de Wet ODE: namelijk dat alle inkomsten ‘beschikbaar blijven voor de uitgaven aan duurzame energieproductie’. Geld dat via de opslag duurzame energie is opgehaald, kan uiteindelijk via de schatkist naar andere doelen vloeien. De situatie heeft zich nog niet voorgedaan. Als de opbrengst uit de opslag duurzame energie echter hoger is dan geraamd, gaat het overschot naar de algemene middelen.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl