HomeArchief2,5 miljoen euro voor onderzoek diepe geothermie

2,5 miljoen euro voor onderzoek diepe geothermie

Het TKI Nieuw Gas stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar diepe geothermie. Het TKI hoopt daarmee kosten te verlagen, efficiency te verhogen, risico’s te verminderen en transparantie en veiligheid te vergroten van (ultra) diepe geothermie.  

De programmalijn Geo-Energie richt zich op veilig en duurzaam gebruik van de diepe ondergrond voor energiewinning en energieopslag. Dat doet zij via het ontwikkelen, testen, demonstreren en implementeren van kennis en innovatieve technieken.

Projectvoorstellen

Belangrijke voorwaarden voor dit soort innovaties is dat ze de ondergrond gebruiken met minimale impact op milieu en leefomgeving en maximale operationele veiligheid. Het TKI Nieuw Gas nodigt daarom projectvoorstellen uit die zich specifiek richten op het onderzoeksgebied Geo Energie voor de energietransitie.

Deze call voor projectvoorstellen richt zich inhoudelijk op het gebruik van de diepe ondergrond voor duurzame energiewinning (zoals geothermie) en energieopslag. Voor verschillende toepassingen is er sprake van onzekerheden als het gaat om kosten en risico’s en spelen vragen omtrent veiligheid van productie en opslag een grote rol.

Voorwaarden

De innovaties die  een projectvoorstel kunnen indienen, moeten bijdragen aan kostenverlaging, efficiencyverhoging en risicovermindering. Daarnaast moeten ze de transparantie vergroten en de veiligheid garanderen van duurzame toepassingen in de ondergrond. Qua positionering in de innovatieketen gaat het hierbij om TRL3 – TRL6.

Alhoewel het TKI verwacht dat ondergrondse activiteiten tot een diepte van vier kilometer voorang krijgen, heeft de call geen restrictie als het gaat om een maximale diepte.

Enkele belangrijke gegevens

  • In totaal stelt het TKI Nieuw Gas € 2,5 miljoen aan budget beschikbaar
  • Projectvoorstellen ontvangen een maximale bijdrage van € 500.000
  • Opening call: 15 juli 2020
  • Sluiting 1e ronde (Expression of Interest): 6 oktober 2020, 17.00 uur
  • Opening 2e ronde (Volledig projectvoorstel): 13 oktober 2020, 17.00 uur
  • Sluiting call: 24 november 2020, 17.00 uur
  • De PPS-toeslagregeling is van toepassing
  • Een deskundige en onafhankelijke expertcommissie beoordeeld elke ingediende Expression of Interest (1e ronde) en alle project voorstellen (2e ronde). Hun oordeel is bindend
  • Projectvoorstellen worden op vier criteria beoordeeld: Bijdrage aan de doelstelling, slaagkans, mate van innovatie, kwaliteit van het project

Zie voor verdere vragen de bijlage

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl