achtergrond

Decommissioning offshore in beeld gebracht

Publicatie

31 aug 2017

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

offshore

De komende twee decennia gaat decommissioning een vlucht nemen. Olie- en gasvelden in de Noordzee raken uitgeput en ook onshore raken velden leeg. Platforms en installaties zijn daardoor overbodig en moeten een nieuwe functie krijgen of worden afgebroken. Om het ontmantelen en hergebruiken van Nederlandse platforms gezamenlijk aan te kunnen pakken, wordt druk gewerkt aan een nationaal platform decommissioning. In oktober wordt dit platform gelanceerd.  Op initiatief van Nogepa, Energie Beheer Nederland (EBN) en IRO (de branchevereniging van Nederlandse toeleveranciers in de upstream onshore en offshore olie- en gasindustrie) is vorig jaar november het masterplan decommissioning en re-use uitgebracht om de stappen inzichtelijk te maken die moeten worden genomen om een nationaal platform en een veilige, efficiënte en effectieve ontmantelingsmarkt neer te zetten. Ook wordt gekeken hoe de kosten en de footprint zo laag mogelijk te houden zijn. Hiervoor is samenwerking nodig van verschillende partijen. In Engeland is er een vergelijkbaar initiatief: Decom Northsea. In het rapport is gekeken wat er moet gebeuren, wat belangrijk is en wie er bij betrokken moeten zijn. ‘We doen het nu allemaal individueel’, zegt Yvonne Hoddenbach, woordvoerder van het nationale platform. ‘Er is geen samenwerking. Een van de doelen van het nationaal platform is dat we decommissioning samen gaan doen, want dan kunnen we slimmer en goedkoper gaan werken. We kunnen projecten gaan combineren, zodat bijvoorbeeld een heavy lifting bedrijf twee projecten bij elkaar in de buurt in één keer aan kan pakken. Het masterplan moest het totale plaatje van decommissioning en het hergebruiken van assets in beeld brengen om de partijen die de uiteindelijke uitvoering moeten doen een duidelijk beeld te geven.’ Kosten Voor de totstandkoming van het masterplan is met heel veel stakeholders gesproken, van ngo’s tot toeleveranciers. Hoddenbach: ‘Het commentaar van toeleveranciers was dat ze eigenlijk onvoldoende beeld van de decommissioningopdracht hadden. Wat is de scope, de orde van grootte, wanneer gaat het gebeuren en hoeveel moet er worden ontmanteld?’ Op al dat soort vragen zijn antwoorden gezocht. De verwachting is dat het ontmantelen de komende twee decennia een vlucht gaat nemen, omdat veel olie- en gasvelden uitgeput raken. Uit het...

Voor leden

Lees gratis verder.

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen
  • Bladerbare versies van het blad
  • Projectendatabase
Aanmelden