achtergrond

Produceren zonder verrassingen

Publicatie

26 mei 2016

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

smart maintenance

‘Door heel mijn carrière heen, is het mijn droom om een fabriek te hebben waarin mensen niet onnodig aanwezig zijn, die in principe altijd draait en die natuurlijk veilig is. Vandaag komt die droom weer een stap dichterbij.’ Richard Schouten, director Maintenance & Turnarounds bij Sitech Services, startte zo de bijeenkomst waarbij het Sitech Asset Health Center aan de wereld is gepresenteerd. Het centrum is medio april door Diederik van Heugten, plantmanager van OCI Nitrogen, en Geert Kastelijns, managing director van Sitech Services, met de spreekwoordelijke druk op de knop officieel ‘geopend’. Daarna gaf Maurice Jilderda, die als Project Director Predictive Analytics het project heeft begeleid, een overzicht van de pilotprojecten die onder de vlag van het SAHC worden uitgevoerd. Het project is een zogeheten ‘living lab’ dat onder het nationale Smart Industry-initiatief past. Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het internet of things) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. En om te zorgen dat mooie ideeën ook aantoonbaar zorgen voor verbetering, zijn binnen het Smart Industry-initiatief tien zogeheten Fieldlabs gestart. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek thema. In dit geval is Campione het Fieldlab voor honderd procent voorspelbaar onderhoud in de procesindustrie. Met het SAHC wordt het initiatief nog een stap verder uitgewerkt. Met medewerking van achttien betrokken partijen op het Chemelot-terrein worden zestien pilotprojecten uitgevoerd om bij te dragen aan de voorspelbaarheid van onderhoud in de fabrieken. Het centrum is gevestigd op de Chemelot-site in Geleen. Daar onderhoudt Sitech de fabrieksinstallaties van diverse bedrijven. Door centrale monitoring van deze installaties kan de dienstverlener trends analyseren die informatie geven over de conditie ervan. Die informatie stelt Sitech vervolgens in staat tijdig in actie te komen. Op die manier kunnen veel defecten worden voorkomen. Think big, act small De pilots worden in samenwerking tussen verschillende partijen op kleine schaal uitgevoerd. Zo kan met een beperkt risico worden onderzocht of een pilotproject bijdraagt...

Voor leden

Lees gratis verder.

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen
  • Bladerbare versies van het blad
  • Projectendatabase
Aanmelden

Industrielinqs 2, 2022

15 maart 2022

Sloop en sanering Aluchemie kan beginnen