achtergrond

Supervisor belangrijk uithangbord veiligheidscultuur

Publicatie

3 sep 2018

Auteur

Dagmar Aarts

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

De veiligheidscultuur is, naast technologie en veiligheidsmanagement, een belangrijk onderdeel van de veiligheidsprestaties van risicovolle bedrijven. Uit onderzoek van TNO en DCMR blijkt dat de veiligheidscultuur over het algemeen voldoende is, maar beter kan en moet. Bedrijven die hoog scoren in het rapport, maken vooral het verschil doordat veiligheid bij het hoger en middel management ‘uit het hart komt’. Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Odfjell is in 2012 in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur bij veertien risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied. Het ging om bedrijven uit de branches raffinaderijen, (petro)chemie, natte bulk en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Begin dit jaar is het onderzoek herhaald, bij dezelfde bedrijven en bij vijf andere BRZO-bedrijven in dezelfde branches. Met veiligheidscultuur wordt de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en gedrag en gewoonten van leden van een organisatie met betrekking tot het omgaan met veiligheidsrisico’s bedoeld. De onderzoekers zien dat bij bedrijven veel aandacht is voor de veiligheidscultuur. Zo is er sinds 2012 bij bedrijven veel aandacht voor het opleiden en goed inwerken van nieuw personeel. Maar in het rapport staan ook een aantal belangrijke aandachtspunten. Het blijkt dat het management bij een aantal bedrijven dubbele of onduidelijke boodschappen uitzendt met betrekking tot veiligheid. Procedures zijn niet altijd eenduidig of worden niet eenduidig opgevat. Ook heerst er tussen management en werkvloer soms een wij/zij-cultuur of angstcultuur. Verder zijn er soms problemen met het realiseren van tijdige en adequate follow-ups van audits en inspecties. En tot slot is er niet altijd voldoende veiligheidskundige kennis aanwezig. Supervisor Bij de bedrijven die in de periode 2012 tot en met 2018 hun veiligheidscultuur verbeterden, zijn investeringen in opleiding en training, het uitvoeren van gerichte veiligheidscultuurprogramma’s en het versterken van het leiderschap de belangrijkste interventies geweest. Leiderschap is sowieso erg bepalend voor de veiligheidscultuur. Het is het onderdeel waar de bedrijven met een hoge score zich het meest onderscheiden van degenen met een lagere score, volgens projectleider Johan van Middelaar (TNO). Het gaat hierbij om leiderschap van zowel het hoger als het middel management. Van Middelaar: ‘Als er bij deze groepen een...

Voor leden

Lees gratis verder.

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen
  • Bladerbare versies van het blad
  • Projectendatabase
Aanmelden
Fotocredit: Laura van der Linde
Bron: Petrochem 9-2018

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.