achtergrond

Vijf voor twaalf voor techniekonderwijs

Publicatie

24 mei 2017

Auteur

Laura van der Linde

Categorie

iMaintain

Soort

achtergrond

Tags

techniek

Door diverse technologische innovaties is de vraag vanuit de industrie naar technisch geschoold personeel aan het veranderen. De opkomst van ontwikkelingen als robotisering, kunstmatige intelligentie, big data en ‘the internet of things’ vragen om hele andere kennis en vaardigheden. De roep vanuit de industrie dat opleidingen hierop moeten worden afgestemd, wordt door Gerald van Dijk van de Hogeschool Utrecht begrepen, maar hij plaatst daarbij een kanttekening: ‘Technisch onderwijs is niet alleen bedoeld om mensen op te leiden voor technische beroepen.’ Gerald van Dijk voert geregeld het woord namens de vakvereniging van techniekdocenten. Binnen de Hogeschool Utrecht is hij als hoofddocent verbonden aan de lerarenopleiding techniek. Hij ziet dat de vraag naar techniekdocenten momenteel niet hoog is in bepaalde regio’s en in specifieke onderwijssoorten waar voorheen wel techniekdocenten werden aangesteld. ‘In Utrecht bijvoorbeeld is geen enkele vmbo techniekopleiding meer te vinden. Bovendien, voor het primair onderwijs (basisonderwijs) en voor de onderbouw vmbo/havo/vwo geldt dat er weinig techniek wordt onderwezen doordat techniek is geclusterd met andere vakken. Daar heeft een docent natuurkunde of aardrijkskunde de schone taak om leerlingen in te wijden in techniek. In de praktijk betekent dit dat techniek vaak het onderspit delft.’ Moties Van Dijk vond dit een dusdanig zorgelijke ontwikkeling dat hij bij de Tweede Kamer een vurig pleidooi heeft gehouden voor techniekonderwijs. Zijn verhaal heeft geleid tot twee moties die ook zijn aangenomen. In één van de moties wordt techniek in één adem genoemd met Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap en digitale geletterdheid. Voor deze vakken moet de regering in samenwerking met het onderwijsveld een proces in gang zetten dat leidt tot kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus waarover eind 2018 politieke besluitvorming kan plaatsvinden. Ook met de tweede motie wordt een curriculumherziening bepleit, waarbij ‘aandacht is voor belangrijke onderwerpen zoals techniek’. De regering moet ervoor zorgen dat leerlingen beter worden voorbereid op werken en leven in de Nederlandse moderne samenleving. Van Dijk: ‘Vanuit de industrie horen we de roep om goed geschoolde technici. We horen ook de vraag ‘Waarom levert het onderwijs niet gewoon datgene dat we nodig hebben?’ en dat is absoluut een misverstand. De tekst...

Voor leden

Lees gratis verder.

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen
  • Bladerbare versies van het blad
  • Projectendatabase
Aanmelden
Fotocredit: Laura van der Linde
Bron: iMaintain 5-2017

Laura van der Linde

Neem contact op - Bekijk profiel

Industrielinqs 2, 2022

15 maart 2022

Sloop en sanering Aluchemie kan beginnen