HomeArchiefActiegroepen eisen stop op gaswinning
gaswinning

Actiegroepen eisen stop op gaswinning

Nieuwe gaswinning uit de kleinere gas- en olievelden moet worden gestopt totdat is aangetoond dat de natuur voldoende is beschermd. Dat schrijven Milieudefensie, de Waddenvereniging en dertien lokale actiegroepen in een open brief aan Johan Remkes, die werkt aan een advies over het stikstofbeleid.

Aanleiding voor de brief is de formele waarschuwing die gaswinner Vermilion deze maand kreeg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bedrijf moet, op straffe van een dwangsom, haar activiteiten op gaswinningslocatie Noordwolde (Friesland) tijdelijk staken. Vermilion had niet de juiste milieuvergunning. Er kon niet worden uitgesloten dat de uitvoering van het project effecten heeft op een Natura2000-gebied in de buurt. Sinds de Raad van State een streep heeft getrokken door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) had Vermilion de vergunning nodig, omdat er sprake zou zijn van kleine stikstofdeposities.

Naleven wet

Leden van Milieudefensie in het Drentse Westerveld trokken bij het ministerie aan de bel over de ontbrekende vergunning en kregen gelijk. In de open brief staat: ‘Het is goed dat Vermilion een waarschuwing kreeg en dat het bedrijf nu pas op de plaats maakt. Maar het kan niet zo zijn dat dit soort waarschuwingen, de controle en het naleven van de wet afhankelijk is van inwoners. Inwoners die al hun vrije tijd steken in rekenen, brieven schrijven en het opstellen van een handhavingsverzoek, zoals de mensen van de afdeling Milieudefensie Westerveld.’

Bevriezen

De briefschrijvers vinden dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nakomen en pro-actief aan de slag moet voor haar inwoners en de natuur. Daarom roepen de actiegroepen op tot het instellen van een nationaal moratorium. Nieuwe gaswinning uit de kleinere gas- en olievelden, verlengingen uitbreiding van bestaande activiteiten zouden moeten worden gestopt. ‘Maak pas op de plaats en bevries alle activiteiten van olie- en gaswinningsbedrijven die leiden tot stikstofuitstoot tot de natuur aantoonbaar voldoende beschermd is.’

Het adviescollege van Johan Remkes komt in september met een eerste advies voor het stikstofprobleem.

Lees in dit achtergrondartikel meer over wat de PAS is, waarom we hem hadden en hoe het nu verder moet.

Delen:
Author