HomeArchiefAdriaansens: Geen definitief besluit sluiting naftakraker Sabic

Adriaansens: Geen definitief besluit sluiting naftakraker Sabic

Volgens Minister Micky Adriaansens van EZK heeft Sabic nog geen definitief besluit genomen over sluiting van een van zijn naftakrakers op het Chemelot-terrein. VVD-kamerleden Silvio Erkens en Pim van Strien stelden kamervragen aan haar en Rob Jetten (Klimaat en Energie) na een bericht van De Limburger waarin Sabic zegt te overwegen een van de twee naftakrakers in 2024 te sluiten.

In een reactie op de vragen zegt minister Adriaansens op de hoogte te zijn van de berichtgeving: ‘Sabic heeft haar medewerkers medegedeeld dat het bezig is met een strategische heroriëntatie waarbij het sluiten van een kraker een eventuele optie is. In dit proces is – voor zover mij bekend – echter nog geen besluit genomen.

Chemelot is een geïntegreerd chemiecomplex waardoor het sluiten van een grote fabriek invloed heeft op de rest van de site. Om die reden hebben de directie van stichting Chemelot, de provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onlangs een gesprek gevoerd met Sabic. Daarin gaf Sabic aan dat er nog geen definitief besluit is genomen. Verder heeft Sabic aangegeven vergaande plannen te hebben voor de verduurzaming en koolstofneutraal maken van de Sabic-site in Geleen.

Over de plannen en de gevolgen moeten de bedrijven onderling met elkaar in gesprek. Het ministerie van EZK en de provincie Limburg volgen de uitkomsten van deze gesprekken om de gevolgen voor de gehele site te monitoren. Aangezien er nog geen definitief besluit door Sabic is genomen, kunnen over de gevolgen voor de werknemers geen uitspraken worden gedaan.’

Verduurzaming Chemelot

Op de vraag wat een eventuele sluiting voor de verduurzamingsplannen voor Chemelot betekent antwoordt Adriaansens: ‘Zoals aangegeven wordt door Sabic niet gesproken over sluiting van het gehele complex en zijn de verduurzamingsplannen nog steeds relevant. Juist voor de verduurzaming van het complex is infrastructuur noodzakelijk. Mochten de verduurzamingsplannen wijzigen dan zullen de eventuele effecten een plaats krijgen in de Cluster-energie strategie van Chemelot. Van daaruit zal dan worden gekeken naar de effecten op de planning van betrokken projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Er zijn geen aanwijzingen dat de verduurzamingsplannen wijzigen.’

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl