agendaitem

Symposium: Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater

Wanneer

22 mei 2019-22 mei 2019

Platform

Watervisie

Organisatie

SKIW

De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en de vereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven (ENVAQUA) werken samen aan onder meer het verbreden van kennis over het optimaliseren van industriële afvalwaterzuiverings-installaties. Op 22 mei 2019 wordt de zevende bijeenkomst in de reeks “Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater, voor en door de praktijk” georganiseerd.

Deze dag zijn we te gast bij Industriewater Eerbeek bv dat de zuivering verzorgt van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie. Papierfabrieken gebruiken veel water; als grondstof, als koelmedium, maar met name als transportmiddel. Na meerdere malen te zijn gebruikt, kan het water zijn functie niet meer vervullen en is afvoeren noodzakelijk. Bij afvoeren hoort zuiveren. Dit was de reden om in 1961 de handen ineen te slaan om gezamenlijk de zuivering op geavanceerde wijze uit te voeren.

Industriewater Eerbeek (IWE) verwerkt jaarlijks circa. vier miljoen kuub water en een vuil-vracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad zo groot als Utrecht (400.000 VE’s).

De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen (azi’s) blijkt in de praktijk gere-geld veel complexer dan gedacht en wijkt veel af van die bij stedelijk afvalwaterzuiverin-gen (rwzi’s). Ook zijn er grote verschillen tussen de azi’s van de diverse industrieën waar ze worden toegepast. Problemen die worden geconstateerd hangen vaak samen met grote variaties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater, de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare of zelfs toxische componenten en de kwaliteit van het actief slib in de installatie. Dankzij veel onderzoeken naar oorzaken en oplossingen van deze proble-men is veel kennis opgebouwd, met name bij bedrijven in West-Europa.

Deze themadag is dan ook bedoeld om kennis uit te wisselen over praktijkcases in de in-dustrie waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen, vanuit de gedachten “samen staan we sterk” en “twee weten meer dan één”.

Wellicht vindt u deze events ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.