agendaitem

Webinar: Uitkomsten studie naar CO2-reducerende innovaties

Wanneer

7 Jul 2020

Platform

Het Nieuwe Produceren

Organisatie

FME

Op dinsdagmiddag 7 juli presenteert FME de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar hoeveel economisch rendabel besparingspotentieel voor de Nederlandse energie-intensieve industrie beschikbaar is via de weg van innovatieve procesefficiency-technieken. De studie is in opdracht van Project 6-25 uitgevoerd door een consortium van Royal Haskoning DHV en PDC.

Project 6-25 beoogt om door de versnelde toepassing van innovatieve technologie de CO2-emissies van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te verlagen. De focus ligt hierbij op innovaties die de procesefficiency verbeteren en de kosten verlagen. De ambitie is om tot en met 2025 hiermee een reductie van 6 Mton CO2 per jaar te realiseren.