nieuws

Akzo Nobel voert nieuw pensioenstelsel in

Publicatie

7 jan 2005

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ARNHEM – Akzo Nobel introduceert een nieuwe basis voor haar Nederlandse pensioenregeling. Recent is hierover overeenstemming bereikt met de vakbonden. De nieuwe beschikbare premieregeling is het resultaat van een proces dat twee jaar heeft geduurd en is volledig in lijn met de voorschriften van het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK).
“Ik ben erg blij met het resultaat van de onderhandelingen voor alle betrokkenen", aldus Rob Frohn, CFO van Akzo Nobel. “De schommelingen in het pensioenfonds veroorzaakt door marktomstandigheden hebben een te grote invloed gehad op de balans en de resultaten van de onderneming. Door per 1 juli 2005 over te gaan op een beschikbare premieregeling zal de onderneming een vaste jaarlijkse premie gaan betalen.”
"Wij willen een gezond, goed beheerd pensioenfonds en daarom zullen wij een fors bedrag storten om het nieuw opgezette fonds een vliegende start te geven”, voegt Frohn toe.
Akzo Nobel zal een extra storting doen van circa 150 miljoen euro en een achtergestelde lening verstrekken van honderd miljoen euri om een solide start van het nieuwe pensioenstelsel te verzekeren. Verder zal de onderneming de werknemerspremies tot een bedrag van vijftig miljoen euro voorfinancieren.
Rob Prins, directeur van Akzo Nobel Nederland: “Deze nieuwe regeling voldoet aan de nieuwe voorschriften van de toezichthouders en is afgestemd op de belangen van alle deelnemers aan het fonds. Ik ben verheugd dat wij samen met de bonden niet alleen recent de CAO hebben afgesloten, maar tevens zo'n grote stap voorwaarts hebben gemaakt om ons pensioenfonds voor de komende jaren een stevige basis te geven.”
Het nieuwe pensioenstelsel moet nog worden goedgekeurd door de vakbondsleden en de betrokken officiële instanties.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.