nieuws

Akzo presenteert cijfers volgens nieuwe IFRS verslaggevingsregels

Publicatie

14 dec 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ARNHEM – Ter voorbereiding op de nieuwe internationale verslaggevingsregels, die per 2005 ingaan, publiceert Akzo Nobel aangepaste financiële cijfers over de eerste drie kwartalen van 2004. De aangepaste cijfers – die geen invloed hebben op de onderliggende kasstromen uit bedrijfsactiviteiten – resulteren in een toename van het nettoresultaat en een daling van het eigen vermogen.
Met ingang van 1 januari 2005 is Akzo Nobel verplicht de geconsolideerde financiële overzichten op te stellen in overeenstemming met nieuwe verslaggevingsregels (International Financial Reporting Standards – IFRS).
Op dit moment stelt Akzo Nobel de financiële informatie op naar de Nederlandse verslaggevingsregels NL GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Om vergelijkende cijfers over 2004 tijdig beschikbaar te hebben, zijn in verband met de overgang naar het nieuwe systeem de cijfers van dit jaar aangepast aan de IFRS-regels.
“Hoewel Akzo Nobel al deels vergelijkbare NL GAAP- en US GAAP-regels toepast, kostte de invoering van IFRS veel inspanning”, aldus Rob Frohn, CFO van Akzo Nobel. “In een gedetailleerde rapportage verbinden wij beide systemen en geven wij een duidelijk inzicht in de impact van IFRS op Akzo Nobel.”
De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de verwerking van pensioenen en overige vergoedingen na pensionering, een andere verantwoording van latente belastingen op interconcernwinst, uitgestelde verwerking van de betaling ontvangen van Pfizer voor de samenwerking op het gebied van asenapine, en de verwerking van goodwill.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.