nieuws

Akzo steunt kenniscentrum ‘witte’ biotechnologie

Publicatie

18 jan 2005

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ARNHEM – Akzo Nobel’s bestuursvoorzitter Hans Wijers heeft zijn volledige steun toegezegd aan voorstellen een Nederlands kenniscentrum op te richten om de verschillende lopende onderzoeksinitiatieven op het gebied van industriële ‘witte’ biotechnologie te coördineren.
Tijdens een speciale workshop in het Kluyver Laboratory for Biotechnology – onderdeel van de TU Delft – zei Wijers dat er een essentiële rol is weggelegd voor het gebruik van biotechnologie voor de productie van fijn- en bulkchemicaliën bij de verdere differentiatie van de Nederlandse chemische industrie, inclusief Akzo Nobel.
‘Deze vorm van biotechnologie kan een wezenlijke rol gaan spelen in toekomstige R&D en productie, niet alleen bij onze Chemicals-activiteiten, maar ook binnen onze Coatings- en Pharma-activiteiten. Het zal verdere innovatie en kostenreductie stimuleren’, aldus Wijers. ‘Ook helpt biotechnologie Akzo Nobel bij de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. Akzo Nobel heeft zichzelf voor 2010 een aantal ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot broeikasgassen, afvalwater en de hoeveelheid niet-herbruikbaar afval. Deze doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als alternatieve, op biotechnologie gebaseerde productieprocessen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.’
De door het ministerie van Economische Zaken georganiseerde workshop ‘Meer Kansen voor Industriële Biotechnologie’, werd bijgewoond door een groot aantal belanghebbenden. Alle aanwezigen deelde Wijers’ ambitie om een kenniscentrum op te zetten.
‘Een aantal initiatieven is al gestart en ik ben ervan overtuigd dat het van essentieel belang is deze in één nieuw topinstituut samen te brengen’, vervolgde Wijers. ‘Hierdoor is een grotere nadruk mogelijk op programmering en prioriteitsstelling en kunnen wij voldoende kritische massa genereren om innovatie op het terrein van witte biotechnologie te bevorderen.’
Een van de onderzoeksprogramma’s voor witte biotechnologie waarbij Akzo Nobel al betrokken is, is het recent gestarte B-Basic. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door een consortium van universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven en wordt door de Nederlandse regering gesteund met een subsidie van 25 miljoen euro. B-Basic richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, op biotechnologie gebaseerde productieconcepten voor de chemische en energie-industrie. Akzo Nobel investeert vijf miljoen euro in het programma.
De door de onderneming gedefinieerde projecten omvatten onderzoek naar nieuwe absorptie-, extractie- en membraantechnologieën voor gebruik in diverse chemische processen, en onderzoek naar gecontroleerde biosynthese van copolymeren gericht op drastische vermindering van de hoeveelheid productieafval, bijvoorbeeld bij de productie van heparine.
Naast het onderzoeken van de mogelijkheden om een toonaangevend instituut voor witte biotechnologie op te richten, werken verscheidene Nederlandse organisaties – met name de Federatie voor Innovatief Geneesmiddel Onderzoek Nederland (FIGON) – ook aan plannen om een vergelijkbaar centrum op te zetten voor onderzoek naar zogenaamde ‘rode biotechnologie’, die wordt ingezet voor de ontwikkeling van medicijnen.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.