nieuws

Akzo: ‘Tweede kwartaal hoger dan vorig jaar; winst daalt fors’

Publicatie

19 jul 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ARNHEM – Akzo Nobel rapporteert over het tweede kwartaal van 2004 een nettoresultaat van 216 miljoen euro, dat is zeven procent hoger dan het tweede kwartaal van 2003. Het nettoresultaat inclusief incidentele lasten daalde naar 112 miljoen euro. Dat was 38 procent minder dan een jaar eerder. In 2003 was het resultaat nog 811 miljoen euro.
Het resultaat overtreft de marktverwachtingen. Analisten rekenden op een nettowinst van 187-212 miljoen euro exclusief eenmalige posten.
Tijdens de presentatie van de cijfers zei de nieuwe CFO van Akzo Nobel, Rob Frohn: “Zoals verwacht, maken de Pharma-activiteiten van Akzo Nobel turbulente tijden door. De resultaten bij Coatings en Chemicals zijn duidelijk hoger door sterke groei en kostenbesparingen. Akzo Nobels verwachting voor 2004 blijft onveranderd met een nettoresultaat dat lager zal uitkomen dan in 2003.”
De totale omzet was twee procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De autonome groei bij Coatings (vijf procent) en Chemicals (vier procent) werd meer dan tenietgedaan door lagere volumes bij Pharma (zeven procent), negatieve valutaomrekeningseffecten (twee procent) en desinvesteringen (twee procent).
In het tweede kwartaal boekte de onderneming netto incidentele lasten van 104 miljoen euro, die voornamelijk betrekking hebben op afwaarderingen en herstructureringskosten in het kader van eerder aangekondigde plannen en een toevoeging aan de voorziening voor antitrustzaken, die werd gevormd in 2000.
Bij Pharma werden kostenbesparingsprogramma's doorgevoerd, waardoor het personeelsbestand in het eerste half jaar met 910 man werd verkleind. Organon maakt moeilijke tijden door, als gevolg van de grote omzetdaling van Remeron vanwege generieke concurrentie. In de VS vlakt dit effect inmiddels af, maar in de EU is het effect van generieke concurrentie net begonnen. Ook onzekerheid op de markt draagt bij aan de slechtere prestatie. Diosynth heeft te lijden van overcapaciteit in de markten voor farmaceutische ingrediënten. De aangekondigde herstructureringen verlopen voorspoedig. Intervet, actief op het gebied van de diergezondheidszorg, behaalde een autonome groei van zes procent.
De resultaten van het bedrijfsonderdeel Coatings zijn duidelijk gestegen. Dit dankzij sterke groei in vooral Asia-Pacific en de Verenigde Staten, en kostenbesparingen. Het bedrijfsresultaat steeg daardoor met zeven procent. Decorative Coatings staat onder druk door een aarzelend bedrijfsklimaat in West-Europa en Turkije. Marine & Protective Coatings, Industrial Finishes en Powder Coatings lieten een verdere verbetering zien. Car Refinishes heeft te maken met druk op de marges en kondigde een wereldwijd herstructureringsplan aan.
Het bedrijfsresultaat van Chemicals steeg met achttien procent. De volumes en prijzen bij Chemicals waren beide 2% hoger dan vorig jaar. Het bedrijfs-resultaat maakte dankzij kostenbesparingen en herstructureringen een sprong omhoog. De resultaten van Salt kwamen onder druk te staan door gestegen transportkosten in Azië en Base Chemicals had te maken met lagere prijzen voor natronloog. Ons desinvesteringsprogramma voor Catalysts, Phosphorus Chemicals en Coating Resins ligt op schema.
Akzo Nobel stelt de verwachting voor het hele jaar niet bij. Het bedrijf denkt dat het nettoresultaat lager dan in 2003 zal uitvallen, mede als gevolg van de aanhoudende negatieve ontwikkelingen bij Pharma.
Aangekondigde desinvesteringen bij Chemicals zijn hierbij meegenomen.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.