HomeArchiefAlliander investeert 882 miljoen euro in energienetten

Alliander investeert 882 miljoen euro in energienetten

Netwerkbedrijf Alliander investeert in 2020 882 miljoen euro in de uitbreiding en onderhoud van zijn energienetten. Die investeringen zijn noodzakelijk omdat zowel huishoudens als bedrijven steeds meer elektriciteit gaan verbruiken. Ook leveren steeds meer partijen duurzaam opgewekte stroom terug aan het net.

Komend jaar werkt Alliander op ruim dertig locaties aan de bouw van nieuwe of grotere elektriciteitsverdeelstations en nieuwe kabelverbindingen. Bijna de helft van de investeringen doet de netbeheerder komend jaar in Noord-Holland en Amsterdam. Daar is door de economische groei en energietransitie een grote vraag naar extra capaciteit.

Snel groeiende vraag

De energietransitie blijft versnellen en dit brengt veel extra werk met zich mee. Er is een snelgroeiende capaciteitsvraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren. Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Zo is het aantal aanvragen van grootzakelijke klanten, zoals ontwikkelaars van zonneparken, voor een aansluiting op het elektriciteitsnet de afgelopen twee jaar verzesvoudigd. Nederland is niet op deze ontwikkelingen ingericht.

Langjarige en planmatige aanpak

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2020 alle provincies en gemeenten het concept van hun Regionale Energie Strategie (RES) gereed hebben. In de RES worden de afspraken uit het Klimaatakkoord vertaald naar regionale plannen. Alliander ondersteunt de overheden met regioteams die de toekomstplannen spiegelen aan de netcapaciteit en bijbehorende noodzakelijke uitbreidingen van de energienetten. De RES’en moeten de basis vormen voor een langjarige en planmatige aanpak, waarmee gericht kan worden ingezet op het vinden van geschikte locaties voor kabels en elektriciteitsstations, het doorlopen van vergunningstrajecten en het inzetten van schaarse technici om al het werk te realiseren.

Innovaties

Alliander werkt naast de uitbreiding van de netten aan slimme oplossingen en innovaties om de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten. Voorbeelden zijn het inzetten van de vluchtstrook van het net en laadpalen die sneller laden als het minder druk is op het elektriciteitsnet. Alliander ziet daarnaast de potentie van groene waterstof. Het netwerkbedrijf leert in pilots wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer. Daarnaast onderzoekt Alliander of het bestaande gasnet inzetbaar is voor het transport van waterstof als alternatief voor aardgas.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl