HomeArchiefAlliander mag elektriciteitstransport weigeren

Alliander mag elektriciteitstransport weigeren

De Autoriteit Consument & Markt deed uitspraak in een geschil van een agrarisch ondernemer met Liander over het weigeren van elektriciteittransport. De toezichthouder stelde dat het first come, first served -principe geldt bij transportschaarste op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat de huidige werkwijze waarbij Liander klanten helpt in volgorde van aanvraag in stand kan blijven evenals het hanteren van wachtlijsten in congestiegebieden.

De ACM oordeelt ook dat Liander voldoende heeft aangetoond redelijkerwijs geen transportcapaciteit voor de agrarisch ondernemer te hebben, maar dat de weigering van transport ten tijde van de klacht onvoldoende was toegelicht. Het afgelopen jaar heeft Liander deze belangrijke informatievoorziening op orde gebracht.

De vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet groeit in veel gebieden sneller dan het net kan worden uitgebreid. Op steeds meer plaatsen is inmiddels de maximaal beschikbare capaciteit van het net bereikt. Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te blijven garanderen kan Liander daarom geen nieuwe aanvragen voor transport van elektriciteit inwilligen totdat het net is uitgebreid. Dit komt steeds vaker voor, onder meer in de Noordoostpolder. Als gevolg hiervan wees Liander de aanvraag af voor teruglevering van duurzaam opgewekte stroom van een ondernemer in deze polder. Vervolgens stapte deze ondernemer naar de ACM.

Duidelijkheid

Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp bij Liander: ”Dit is een belangrijke uitspraak van de ACM over de manier waarop regionale netbeheerders moeten handelen bij transportschaarste in het elektriciteitsnet. Ook is het goed dat de ACM een uitspraak doet over hoe we moeten omgaan met de transparantie over transportschaarste. Ondanks dit oordeel kijken wij steeds hoe we de communicatie naar klanten over deze vervelende situaties kunnen verbeteren.’

De afgelopen periode stapten diverse partijen naar zowel toezichthouder als rechter met het verzoek zich uit te spreken over de juiste werkwijze bij deze relatief nieuwe problematiek. Diverse partijen claimden dat Liander te allen tijde aan een verzoek om transportcapaciteit moet voldoen. Liander stelde echter dat partijen met nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit op een wachtlijst komen wanneer alle plaatselijke netcapaciteit vergeven is. Baud: ‘Liander betreurt het iedere keer opnieuw als we na zorgvuldige afwegingen niet aan de wens van onze klanten kunnen voldoen. Tegelijkertijd biedt de ACM als toezichthouder met deze uitspraak duidelijkheid voor alle partijen, klanten en netbeheerders, hoe te handelen.’

Het gerechtshof Den Bosch en de rechtbank Oost-Brabant deden in vergelijkbare zaken tegen netbeheerder Enexis het afgelopen half jaar uitspraken met gelijke strekking. De ACM verwijst naar deze uitspraken.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl