HomeArchiefAmbitieus doel Neste: koolstofneutrale productie in 2035
neste

Ambitieus doel Neste: koolstofneutrale productie in 2035

Producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen Neste streeft naar een koolstofneutrale productie in 2035. De nieuwe doelstelling is een aanvulling op Neste’s andere strategische klimaatdoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen door klanten vanaf 2030 te verminderen met minstens 20 miljoen ton per jaar. 

‘We moeten ons inzetten om de directe klimaatimpact van onze eigen activiteiten te verminderen. Daarom hebben we een concrete mijlpaal gesteld om in 2035 een koolstofneutrale productie te realiseren. Dit is een enorme onderneming die nieuwe manieren van denken, innovatie en veel samenwerking vereist’, zegt CEO Peter Vanacker.

Gedetailleerd plan

Alle aspecten van de uitstoot van broeikasgassen in de productie van de Finse producent worden geanalyseerd. Het bedrijf heeft al meer dan vijftig verschillende maatregelen en acties geïdentificeerd om hun doel te bereiken. Zo wil Neste bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie centraal blijven stellen om het gebruik van brandstofgas, elektriciteit, waterstof en stoom bij de productie te optimaliseren. De verbeteringen bij de raffinaderij in Porvoo in 2020 zullen de productie-emissies met meer dan 100 kt CO2eq per jaar verminderen.
  • Het gebruik van groene stroom op haar productielocaties verhogen. Zo heeft Neste al toegezegd om in Finland windenergie te gaan gebruiken.
  • Nieuwe, minder vervuilende productiemethoden verkennen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van biogas of elektrolyse voor de productie van waterstof.

Neste werkt aan een gedetailleerder plan en tijdschema voor de uitvoering van de verschillende initiatieven met een duidelijke strategische richting: koolstofneutrale productie in 2035. Dit streven ligt in het verlengde van de ambitieuze doelstelling van Finland om tegen 2035 koolstofneutraal te zijn, en loopt vooruit op de respectieve doelstelling van de Europese Unie voor 2050. Het Finse bedrijf heeft in Nederland een productielocatie op de Maasvlakte.

Delen:
Author