HomeArchiefAmbitieuze samenwerking voor groene methanol

Ambitieuze samenwerking voor groene methanol

Tien private en publieke partners investeren 140 miljoen euro in het North-C-Methanol project op het schiereiland Rodenhuize tussen Gent en Terneuzen. Het project omvat een elektrolyzer van 65 megawatt die water met windenergie omzet in groene waterstof. En daarnaast een methanolfabriek die deze waterstof gebruikt om afgevangen CO2 van lokale industrie om te zetten naar groene methanol.

Lokale spelers als ArcelorMittal en Alco Bio Fuel leveren afgevangen CO2 aan een methanolfabriek van Proman. Deze zet de CO2 om naar 44.000 ton groene methanol. Daarbij gebruikt de fabriek groene waterstof van de elektrolyzer, die wordt gebouwd op de terreinen van ENGIE. De lokale industrie waaronder Cargill neemt de methanol op haar beurt af. Ook alle nevenproducten van de methanolproductie, zoals zuurstof, warmte en water, worden lokaal hergebruikt.

Het project voorziet ook in heel wat ondersteunende infrastructuur, zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Daar gaan Fluxys en Oiltanking voor zorgen. Mitsubishi Power draagt zorg voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.

Opschalen

De partners verwachten met het project de CO2-emissie met 140.000 ton per jaar te verminderen. Maar de ambitie reikt nog verder. Dit is de eerste grootschalige demofabriek van het North-CCU-Hub programma. Op termijn wil het programma een jaarlijks emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren. Daarvoor wil North-CCU-Hub de capaciteit van 65 megawatt in 2024 trapsgewijs opschalen naar 600 megawatt in 2030.

Bovendien wil het programma gebruikmaken van nieuwe technologieën, markten en producten. Zo zullen ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl