HomeArchiefAnalyse maakt rol ProRail bij databehoefte inzichtelijk

Analyse maakt rol ProRail bij databehoefte inzichtelijk

ProRail is spoorbeheerder en verzorgt de aanleg en instandhouding van de hele Nederlandse spoorinfrastructuur. Samen met vervoerders zet ProRail zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. ProRail besteedt de uitvoerende activiteiten uit bij aannemers. Projecten worden individueel in opdracht gegeven, klein onderhoud en storingsherstel zijn gebundeld in regio’s en voor vijf jaar uitbesteed bij onderhoudsaannemers.

Recent heeft ProRail voor haar onderhoudsaannemers prestatiecontracten geïntroduceerd. ProRail heeft de ambitie om voorafgaand aan een nieuwe aanbesteding alle assetdata van een regio up to date te hebben. Hiervoor zijn dataverbeteringsprojecten uitgevoerd. Deze projecten moesten veel data verzamelen en verrijken, wat de datakwaliteit niet altijd ten goede kwam. Daarom is Mainnovation gevraagd om met aanbevelingen te komen. De basis daarvoor legde het bedrijf door het onderzoeken van de nut en noodzaak van de huidige databehoefte voor de processen rondom assetmanagement en outsourcing binnen ProRail en de uitvoerende processen door de onderhoudsaannemers.

Plan voorwaarts

Mainnovation heeft via data-analyse, interviews en workshops met het managementteam de basis gelegd voor een plan voorwaarts voor het verbeteren van datakwaliteit. Via de probleemanalyse op basis van VDMXL is de actieve rol van ProRail als beheerder en uitbesteder binnen de Maintenance & Asset Management-keten inzichtelijk geworden. Deze actieve rol in de keten maakt ProRail tot een scharnierpunt voor asset data tussen project- en onderhoudsaannemers en overheden. Dat leidt tot een zeer omvangrijke assetdatabehoefte en bijbehorende conclusie dat de huidige databehoefte niet onrealistisch groot is. Een verkenning van best practices van infrabeheerders laat zien dat het verrijken van assetdata in de toekomst het beste kan worden gekoppeld aan reguliere werkzaamheden aan assets, zoals onderhoudsinspecties.

Gezamenlijke inspanning

Het was een gedegen probleemanalyse plus het inzicht dat datakwaliteitsverbetering een duurzame gezamenlijke inspanning vereist van zowel ProRail als haar aannemers. En dit blijft niet zonder resultaat, want kwalitatief goede assetdata zal efficiëntie van uitbestede processen naar verwachting met vijf tot tien procent verbeteren. Op basis van een totale jaarlijkse opdrachtsom van 1,6 miljard euro voor aanleg en onderhoud is dit zeker significant.

Klik hier voor meer informatie over Mainnovation.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl