HomeArchiefBASF, Combinant en Infrabel investeren fors in goederenspoorvervoer haven Antwerpen
Spoorvervoer haven Antwerpen

BASF, Combinant en Infrabel investeren fors in goederenspoorvervoer haven Antwerpen

De Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel, spoorterminal Combinant en BASF doen een miljoeneninvestering in het goederenvervoer per spoor in de Antwerpse haven. Voor de elektrificatie van het goederenspoor dienden de drie bedrijven een subsidieaanvraag bij Europa in.

Infrabel zal een tweede spoor van vijf kilometer aanleggen langs de snelweg A12 tussen Stabroek en de Nederlandse grens. Hier loopt al een goederenspoorlijn (L11) over de middenberm van de weg. Beide sporen worden tevens geëlektrificeerd, op het huidige spoor rijden momenteel dieseltreinen. Deze goederenlijn op de rechteroever van de Schelde is de enige lijn die het Noorden van de haven, waar zich een groot chemisch cluster bevindt, ontsluit.

Minder verkeer

De investeringen van de drie partijen passen in de strategie van de Port of Antwerp-Bruges om duurzamer te worden, aldus Jacques Vandermeiren – CEO van de Haven. Het verdubbelen van het spoor zorgt er tevens voor dat er minder verkeer via de wegen in en rondom de haven zal komen. Dankzij de nieuwe elektrische spoorlijnen kunnen elektrische goederentreinen rechtstreeks naar hun eindbestemming rijden. Nu moeten treinen nog stoppen in het vormingsstation van Antwerpen-Noord om te wisselen naar een diesellocomotief.

30 miljoen euro

Het is de bedoeling dat de elektrificatiewerkzaamheden dit najaar beginnen en in 2026 worden afgerond. De aanleg van het tweede spoor zal begin 2024 aanvangen en ongeveer een jaar in beslag nemen. Met dit project is een investering van zo’n 30 miljoen euro gemoeid.

Het project is een rechtstreeks gevolg van de gemeenschappelijke spoorvisie van Port of Antwerp-Bruges, Railport en Infrabel om het vervoer van het aantal containers per spoor te verdubbelen tegen 2030, Benoît Gilson – CEO Infrabel. De plannen volgen op een vraag vanuit de industrie – ongeveer tweederde van het totale aantal goederentreinen rijdt naar BASF en Combinant. Beide havenspelers willen op hun terreinen elk 5 sporen gedeeltelijk voorzien van een bovenleiding. BASF zal één spoor (740m) ook volledig elektrificeren.

Subsidieaanvraag

De elektrificatie en het verdubbelen van de L11 zorgt voor een vlottere toegang naar het achterland van de haven door het wegwerken van een belangrijke flessenhals. Bovendien is de L11 onderdeel van het trans-Europese TEN-T transportnetwerk en een essentiële schakel naar de 3 internationale goederencorridors die door België lopen. Voor de elektrificatie van de lijnen, een project ter waarde van bijna 22 miljoen euro, dienden de drie partijen een subsidieaanvraag in.

Spoorvisie

Eind 2019 tekenden de ceo’s van Port of Antwerp, Railport (vertegenwoordiger van de bedrijven die actief zijn in de haven) en Infrabel een samenwerkingsakkoord. Zij stelden een zevenpuntenplan op om het goederenspoorvervoer aantrekkelijker te maken. Bedoeling is om tegen 2030 het aandeel van goederen per spoor te verdubbelen van 7 naar 15%. De elektrificatie en capaciteitsuitbreiding van de L11 is een belangrijke en noodzakelijke stap uit die spoorvisie om dat doel te halen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl