HomeTransitieCCUSBasf vraagt CCS-omgevingsvergunning Antwerp@C aan

Basf vraagt CCS-omgevingsvergunning Antwerp@C aan

Basf Antwerpen heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij het Omgevingsloket van Antwerpen voor het bouwen van een nieuwe inrichting voor compressie, zuivering en droging van CO2. Deze aanvraag past in het kader van het project Antwerp@C.

De aangevraagde vergunning zijn de eerste stap in dit project en richt zich op het afvangen van de CO2-processtromen van de BASF-inrichtingen voor de productie van Ammoniak en Ethyleenoxide op de site van BASF. Het bedrijf geeft aan dat partner Air Liquide later nog een eigen aanvraag zal starten voor haar voorzieningen op de site.

Bemalingen

De infrastructuur in de haven van Antwerp@C waarop Basf zal aansluiten om het afgevangen CO2 naar een geologische opslag te vervoeren, valt buiten de scope van de aanvraag. Wel vallen lokale bemalingen die moeten worden uitgevoerd onder de aanvraag. Er is ook een grondwaterzuivering voorzien. Basf verwacht deze werkzaamheden in de eerste helft van 2024 uit te voeren.

Pijpleiding

Het Antwerp@C project beoogt om CO2 in de Antwerpse haven af te vangen en op te slaan en op termijn te hergebruiken als grondstof. Het Havenbedrijf Antwerpen werkt hierin samen met Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys en Total Energies Het project Antwerp@C heeft het potentieel om de CO2-uitstoot in Antwerpen tegen 2030 met de helft te verminderen. In een eerste fase zal het CO2 in vloeibare vorm worden verscheept naar lege gasvelden in het Noordzeegebied. Daarnaast verkent Antwerp@C de mogelijkheid om in een tweede fase CO2 via een pijpleiding naar Nederland te transporteren.

Engineering

Een jaar geleden startten de partijen met de engineering voor het Antwerp@C-project. In deze fase is de aanleg van een centrale “backbone” in de haven van Antwerpen uitgewerkt. Deze loopt langs de industriezones op zowel de rechter- als de linkeroever van de Schelde. Een gemeenschappelijke CO2-liquefactie-eenheid met tussentijdse opslag en maritieme laadfaciliteiten voor grensoverschrijdende scheepvaart maken ook deel uit van de engineering.

Antwerp@C gaat engineeringfase in

Delen: