HomeArchiefBavaria brengt driekwart meer restwater terug in de bodem

Bavaria brengt driekwart meer restwater terug in de bodem

Swinkels Family Brewers bracht via de Bavaria brouwerij in Lieshout ruim 700.000 kuub gezuiverd restwater terug in de bodem. Dat is een stijging van 75 procent ten opzichte van 2019. Het Boer Bier Water project is een succesverhaal voor een veelvoorkomend probleem in Nederland: de droogte die het land de afgelopen jaren teistert.

De grote toename in het gebruik van schoon restwater valt volgens de brouwerij te danken aan een groeiende groep boeren die deelneemt aan het project. Afgelopen jaar sloten maar liefst twaalf boeren zich aan. Ook in 2021 blijft Swinkels Family Brewers investeren in het project, onder meer door de realisatie van een nieuwe inlaat in het Wilhelminakanaal. Naar verwachting kan Bavaria dit jaar 800.000 kubieke meter water terugbrengen in de bodem.

Droogteproblematiek steeds urgenter

Het project Boer Bier Water startte in 2014. Swinkels werkt hierbij samen met de gemeente Laarbeek, Waterschappen Aa en Maas en de Dommel, ZLTO, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en Rabobank. Doel van het project is grondwater zoveel mogelijk aan te vullen en bewaking van de bodemkwaliteit. Bavaria filtert restwater uit reiniging van de brouwketels en statiegeldflessen in haar eigen afvalwaterzuiveringssysteem. Dit gefilterde restwater herverdeelt het bedrijf via sub-irrigatie (wateraanvoer door peilgestuurde drainage) onder de boeren in de buurt van de Bavaria brouwerij. Zo kunnen zij het grondwaterpeil op hun landbouwgronden reguleren en hun gewassen beter telen.

Gezonde bodem voor de landbouw

Naast het grondwater, richt het project Boer Bier Water zich ook op het telen van brouwgerst. Verder werken de boeren ook aan een afname van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en verhogen ze het organische stofgehalte van de bodem, onder andere door aanvoer van compost.

Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Swinkels Family Brewers: ‘Als Brabants familiebedrijf vinden wij het belangrijk om het bronwater waarmee we nu brouwen door te geven aan de volgende generaties én willen we iets doen voor de regio waarin we opereren. Door het restwater, dat anders in zee gelopen zou zijn, terug te pompen in kanalen en beken die als transportsysteem fungeren, kunnen we dit water op een duurzame manier teruggeven aan boeren in de omgeving.

De mooie resultaten die het afgelopen jaar samen met alle partners zijn behaald, zetten de toon voor wat we in de toekomst kunnen verwachten – we richten erop dat er in 2021 in totaal 800.000 m3 water kan worden teruggebracht in de bodem. We zijn erg trots op het Boer Bier Water project en het hoogwaardig hergebruik dat bijdraagt aan de doelstellingen van onze Swinkels Circularity Index. De toename van het schone restwater laat zien dat er een duurzame sluiting van de waterkringloop mogelijk is.’

Godelieve van Tilborg, belangenbehartiger bij ZLTO: ‘De afgelopen jaren hebben boeren te kampen met drogere zomers, waardoor zij hun gewassen moeilijker kunnen telen. Het project Boer Bier Water is een succesvolle manier om de boeren in de regio te ondersteunen. Ook in aanhoudende tijden van droogte, kunnen boeren via subirrigatie het grondwaterpeil reguleren. Zo is er voldoende water beschikbaar om de gewassen de hele zomer te laten groeien.’

 

Delen:
Tags
Author

David@industrielinqs.nl