HomeArchiefBedrijven melden interesse voor CO2-opslagproject Porthos

Bedrijven melden interesse voor CO2-opslagproject Porthos

In de afgelopen weken hebben meerdere bedrijven interesse getoond om mee te doen aan het CO2-opslag project Porthos in Rotterdam.

Het project Porthos is een initiatief van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Doel van het project is om algemeen toegankelijke transport- en opslaginfrastructuur te realiseren waarop meerdere partijen CO2 kunnen aanleveren. Eerder heeft de projectorganisatie Porthos aangegeven te verwachten dat 2 tot 5 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen kan worden in lege gasvelden onder de Noordzee.

Om helder te krijgen welke bedrijven hierin geïnteresseerd zijn en wanneer zij hoeveel CO2 zouden willen en kunnen aanleveren heeft Porthos een zogeheten Expression of Interest proces gehouden. Meerdere bedrijven hebben zich gemeld en er is ruim voldoende interesse getoond om door te gaan met de vervolgstudies voor het project. Hoewel de interessepeiling niet juridisch bindend is, ziet Porthos dit als een belangrijk signaal dat er behoefte is aan de aan te leggen CO2-infrastructuur.

500 miljoen euro

In het afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwerp van het systeem. De totale investeringskosten hiervoor worden geraamd op 400 tot 500 miljoen euro. Daarmee is het een project waarbij voor relatief lage kosten CO2-uitstoot kan worden vermeden in vergelijking met andere reductiemaatregelen. Een beslissing over realisatie van Porthos zal naar verwachting eind 2020 worden genomen  en hangt in belangrijke mate af van de plaats die CCS krijgt in het Klimaatakkoord.

Europese subsidie

Vanuit de Europese Unie is grote belangstelling voor het project omdat afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS) gezien wordt als een belangrijke maatregel om klimaatverandering tegen te gaan. Porthos is een uniek project omdat het een gemeenschappelijke infrastructuur ontwikkelt waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten. Door de EU is het project erkend als een Project of Common Interest (PCI) en daarom heeft de Europese Commissie recentelijk 6,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor vervolgstudies. Ook voor de komende projectfase is opnieuw de zogenoemde PCI-status aangevraagd.

Delen:
Tags