HomeUtilitiesEnergieBedrijventerrein Duiven werkt aan pilot voor smart energy hub
smart energy hub Innofase

Bedrijventerrein Duiven werkt aan pilot voor smart energy hub

Zeventien partijen gaan samenwerken om een smart energy hub te realiseren op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Dit slimme decentrale netwerk voor energie-opwekking, opslag, conversie en verbruik maakt als pilot deel uit van het programma Smart Energy Hubs van Oost NL. Het doel van smart energy hubs is om het elektriciteitsnet te ontlasten door decentrale opwekking en afname op elkaar af te stemmen.

Op en rondom bedrijventerrrein InnoFase is een grote potentie voor restwarmte, duurzame elektriciteit, biogas en waterstof in de hele energieketen: van productie, conversie, opslag en afzet. Het realiseren van de Smart Energy Hub zal stapsgewijs gebeuren. De partijen starten met projecten waarbij nu al concrete producenten en afnemers in beeld zijn, zoals bij een virtueel lokaal energiesysteem, waterstof en warmte. De volledige ontwikkeling van het decentrale systeem neemt naar verwachting 10 jaar in beslag.

Circulaire economie

re Het bedrijventerrein Synergiepark InnoFase richt zich specifiek op de vestiging van ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. InnoFase kijkt hierbij samen met de bedrijven met name naar het hergebruik van grondstoffen en energie. Daarnaast zal de komende jaren in de nabijheid een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

In de InnoFase Smart Energy Hub nemen de volgende partijen deel: Firan, gemeente Duiven, PreZero Nederland, Cirrec Netherlands, AVR Afvalverwerking, Koolen Industries, Waterschap Rijn en IJssel, Dutch Solar Parks, IX Zon, Sunvest Ontwikkeling, Eurus Energy Europe, InSus, Olde Bolhaar Eco Service, Perpetual Next, Ontwikkelmaatschappij Oost-Nederland, Provincie Gelderland en netbeheerder Liander.

Delen:
Tags