HomeTransitieBelgië investeert 30 miljoen euro in zes innovatieve waterstofprojecten
subsidie voor 6 Belgische waterstofprojecten

België investeert 30 miljoen euro in zes innovatieve waterstofprojecten

Minister van Energie van de Belgische Federale regering Tinne van der Straeten heeft bekend gemaakt dat het via de projectoproep ‘Clean Hydrogen for Clean Industry’ zes projecten heeft geselecteerd waaraan zij een financiële bijdrage gaat leveren.

Voor de eerste ronde van deze tender werden 36 projecten ingediend. Hiervan zijn er nu zes gekozen, die gezamenlijk een bijdrage van 30 miljoen euro krijgen. Later dit jaar volgt een tweede en laatste projectoproep. De federale regering trekt in totaal €50 miljoen uit, middelen die zijn vrijgemaakt uit het Belgisch Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (via het Europese Recovery Fund).

Leidingen en materialen

Bekaert ontvangt subsidie voor de ontwikkeling van transportleidingen voor waterstof. Deze zijn gemaakt van composietmateriaal, versterkt met staalkoord. Bekaert ontvangt daarnaast een subsidie voor een project dat ze samen uitvoert met imec, VITO, Colruyt Group, DEME en John Cockerill om elektrolysetechnologie te optimaliseren. John Cockerill op zijn beurt krijgt ook een bijdrage voor het project Grhyne. In dit project zoekt het bedrijf naar materialen voor elektrolysers tot 5 MW.

Plasmapyrolyse

Een samenwerkingsverband tussen energiebedrijf Luminus, gasnetbeheerder Fluxys, ACG Europe en Materia Nova onderzoekt de mogelijkheden van plasmapyrolyse om waterstof te produceren. Hierbij wordt aardgas omgezet in waterstof en carbon black. Luminus wil het waterstof inzetten als brandstof voor de nieuwe gascentrale die ze bouwt in Seraing.

Groene waterstof

Het bedrijf Storm krijgt een subsidie voor de productie van groene waterstof op de site van Umicore in Olen. Hierbij maakt het gebruik van zonne- en windenergie. Het Franse bedrijf Lhyfe krijgt een bijdrage voor haar testproject van 10 MW productiecapaciteit van waterstof op zee voor de kust van Oostende.

Eerder waren er al subsidies vanuit de Vlaamse en Waalse overheden, respectievelijk 125 en 117 miljoen euro. De Belgische federale regering stelde 300 miljoen euro beschikbaar om industriële clusters van waterstof en CO2 te verbinden.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl