nieuws

Belgische petrochemie ziet niets in WKK-subsidie

Publicatie

12 feb 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ANTWERPEN – Chemvision is voor de tweede maal het samenwerkings- en kennisplatform voor de petrochemische industrie in Vlaanderen en Nederland. Het congres met als thema 'De keten versterken' bespreekt in drie thema's de huidige problemathiek van de petrochemie. Het eerste thema; Energie gaat in op de huidige problematiek van de energiegrootverbruikers. Zo doet directeur-generaal Peter Claes van Fedichem een duit in het zakje door te wijzen op de tegenstrijdigheid van Europese afspraken omtrent enerzijds ratificering van het Kyoto-protocol en anderzijds de wens om van Europa in 2010 de meest competitieve regio te maken. Claes benadrukt dat de petrochemie er alles aan heeft gedaan om zo energie-efficient mogelijk te werken, maar dat andere industrietakken achterblijven bij CO2-reductie. De chemische industrie ziet er dan ook niets in om te investeren in hernieuwbare energieprojecten die alleen via subsidie rendabel kunnen worden. Liever investeert Claes in onderzoek naar nieuwe energiebronnen zoals zonne-energie of kernfusie. Ook kernenergie moet in de duurzame overwegingen worden meegenomen. Want de Belgische overheid kan kernenergie en steenkool niet zomaar opgeven zonder met een volwaardig alternatief te komen. Anders is Belgie teveel afhankelijk van één energiebron; aardgas.
Jean Pierre Boyens van Electrabel stelde de liberalisering aan de kaak omdat deze niet het effect opleverde dat de Belgische overheid voor ogen had. Het beschikbaar vermogen groeide niet zoals de overheid had voorspeld. Boyens ziet dan ook geen bezwaar tegen een dominante speler, mits deze de nodige zekerheden kan bieden wat betreft levering en gelijke behandeling.
Reinier Zwitserloot, voorzitter van de raad van bestuur van Wintershall, vroeg zich af in hoeverre de Belgische energiemarkt werkelijk geliberaliseerd is. Het bedrijf wilde zijn gasleiding vanuit Duitsland doortrekken naar zijn Belgische afnemers, maar kreeg geen toestemming van de Belgische overheid. Volgens hem is de chemie erbij gebaat om in ieder geval keuze te hebben tussen gasnetten. Concurrentie in het gasnet verhoogt volgens Zwitserloot de leveringszekerheid en versterkt de competitiviteit.
Het dilemma dat Didier Casmirio de industrie voorlegde werd niet met gejuich ontvangen. Hij beweerde dat de industrie een historische fout maakt door zich kritisch op te stellen tegenover het Vlaamse WKK steunbeleid. De industrie ziet niets in de overheidssubsidie, vooral niet omdat het eerdere investeringen in WKK teniet doet.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.