HomeArchiefBietenpulp alternatief voor op aardolie gebaseerde chemie

Bietenpulp alternatief voor op aardolie gebaseerde chemie

Uit onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research blijkt dat pectines uit suikerbietenpulp geschikt zijn als biobased ingrediënt voor (vaat)wasmiddelen en in de productie van leer. Door ingrediënten op basis van aardolie te vervangen door biobased alternatieven, dragen zij bij aan verduurzaming van de chemische industrie: minder CO2-uitstoot door productie en minder niet afbreekbare en toxische stoffen.

De pectines dienen als functionele vervangers van niet afbreekbare polymeren in vaatwasmiddelen. Het aandeel biobased ingrediënten in vaatwasmiddelen is zo hoger en het product is makkelijker afbreekbaar. Dezelfde pectines zijn ook goed bruikbaar in het natte productieproces van de leerproductie. Ze kunnen bijvoorbeeld de kleurintensiteit beïnvloeden.

Proeffabriek

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn Dalli de Klok en Smith & Zoon voornemens om de bietenpulp te gebruiken en heeft Cosun, leverancier en verwerker van de bietenpulp, plannen voor een nieuwe proeffabriek. ‘Petrochemische grondstoffen vervangen door biobased alternatieven is niet alleen belangrijk voor CO2-reductie, maar ook voor persistentie: biobased alternatieven zijn biologisch afbreekbaar en minder toxisch’, zegt Harry Raaijmakers, verantwoordelijk voor chemische competentie binnen Cosun R&D. ‘We willen dan ook graag investeren in een proeffabriek, dat voorstel ligt op tafel. Dit doen we alleen als er voldoende onderbouwing is voor volume en potentie van het product. En zulke besluiten vergen een goede onderbouwing van de businesscase. Dit project oogt interessant genoeg om daarmee verder te gaan.’

Delen:
Author