blog

Column: Niet praten, maar doen

Publicatie

10 mrt 2021

Auteur

Wim Soetaert, Universiteit Gent

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

co2-belasting, klimaatverandering

Langzaam maar zeker kruipen we uit het dal van de coronacrisis. Die vooruitgang danken we aan de wetenschap die ons met vaccins de wapens geeft om het virus te verslaan. Dat we dit gevecht zullen winnen is vrijwel zeker, de enige onzekerheid is hoe lang dit gevecht nog duurt. Ik ben vooral benieuwd naar wat er daarna gebeurt: gaat de wereld ‘back to normal’, of misschien zelfs in overdrive: alle remmen los? Of zal onze wereld blijvend veranderd zijn, in positieve of in negatieve zin?

Door het virus zijn sommige dingen in zeer korte tijd sterk veranderd. Wat me geweldig opvalt, is hoe gewoon het geworden is om een online vergadering of overleg te houden. Zeker, videoconferencing kon voor de pandemie ook al, maar het was allesbehalve ingeburgerd. Het ging vaak mis en de kwaliteit was ondermaats. Dankzij het virus is dat heel snel verbeterd. Dat is niet het resultaat van nieuwe technologie, maar van de simpele noodzaak tot versnelde uitrol en perfectionering van een bestaande technologie. Het virus heeft die evolutie versneld: de nood creëert de oplossing.

‘Het beleid moet een algemene koolstoftax opleggen, voor iedereen en zonder uitzonderingen, als drijvende kracht achter alle mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem.’

Sleutelfactor

Deze crisis laten we dus straks achter ons, maar de volgende crisis loert al om de hoek. De klimaatcrisis is allesbehalve opgelost en daar bestaat jammer genoeg geen vaccin voor. Of toch: in feite zijn de meeste technologieën voor de oplossing van de klimaatcrisis reeds beschikbaar. Ze worden alleen niet grootschalig uitgerold omdat er in wezen geen vraag naar en behoefte aan is. Zodra die behoefte dringend en dwingend wordt, zal de nood de oplossing creëren, net zoals bij het virus.

Het recept is simpel: plak een prijs op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en de markt doet de rest. Dat markmechanisme moet worden gecreëerd door een algemene koolstoftax. Ik heb er al vaak voor gepleit en ik stel tot mijn genoegen vast dat dit idee ondertussen gemeengoed is geworden.

De sleutelfactor vormt hierbij het beleid, de politiek. Die moet een algemene koolstoftax opleggen, voor iedereen en zonder uitzonderingen. Als drijvende kracht achter alle mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem. De nodige schaal van verandering is enorm en zonder marktmechanisme gaat het niet gebeuren.

Doortastend ingrijpen

Dat politici in actie kunnen schieten hebben we al gemerkt. De dadendrang om het virus krachtdadig te bestrijden was enorm. Dat had vooral met de dynamiek van deze crisis te maken. De exponentiële groei van een virus levert een typische J-curve op. Je ziet het eerst langzaam groeien en dan gaat het plots razendsnel de hoogte in. De kunst is om voor dat kritische punt in te grijpen, want daarna heb je het niet meer onder controle. Die dynamiek werd rampzalig gedemonstreerd in Italië en Spanje, wat de leerschool vormde voor de rest van Europa. Jammer genoeg verschilt de dynamiek van de klimaatopwarming erg van de dynamiek van een virusinfectie. De klimaatopwarming is eerder lineair. Het wordt heel langzaam maar zeker warmer, bijna onzichtbaar. Het is duidelijk dat we eigenlijk vroeger hadden moeten ingrijpen. Het is nog niet te laat, maar het wordt wel dringend om doortastend in te grijpen. Iedereen kan zelf vaststellen dat de klimaatverandering niet ergens in de verre toekomst ligt, maar reeds hier en nu grote problemen veroorzaakt.

Oplossing

Het Europese beleid heeft het begrepen en zet sterk in op de ‘green deal’. Een opsteker was ook de nieuwe president van de VS, die prompt na zijn beëdiging zijn land weer in lijn bracht met de rest van de wereld. Ik ben dan ook hoopvol gestemd. Straks kan alles weer vooruit en dan kunnen we echt beginnen bouwen aan een duurzame wereld. Het wordt niet gemakkelijk maar het is perfect mogelijk. Alle elementen van de oplossing zijn reeds voorhanden. We moeten het gewoon doen. Niet praten, maar doen. Net zoals een jaar geleden.

 

Prof. Wim Soetaert is verbonden aan InBio.be, expertisecentrum voor industriële biotechnologie en biokatalyse van de Universiteit Gent.

Fotocredit: Pixabay
Bron: Petrochem 2-2021

Wim Soetaert, Universiteit Gent

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

Nóg meer waterstof in Noord-Nederland