blog

Expertblog: Energiebesparingsplicht, wat nu?

Publicatie

26 mei 2016

Auteur

Maaike de Wit, Straatman Koster Advocaten

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Minister Kamp heeft vorige week in een kamerbrief aangekondigd dat hij een (extra) energiebesparingsplicht gaat invoeren en dat er een-op-een-afspraken worden gemaakt met energie-intensieve bedrijven. Voor de procesindustrie zijn met name deze individuele een-op-een-afspraken belangrijk. Wat betekent deze aankondiging nu concreet voor de chemische industrie?
Eigenlijk valt over de gevolgen nog niet veel te zeggen, omdat de komende maanden die een-op-een-afspraken nog verder vorm krijgen. Het doel van deze afspraken is een energiebesparing van 9 petaJoule in 2020. Opvallend is dat de Minister alvast heeft aangekondigd dat als op 1 oktober dit jaar zou blijken dat dit doel niet wordt gehaald, hij zal ingrijpen door middel van alternatieve maatregelen.

 

De kans daarop is reëel. Het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) rapporteerde eerder deze maand dat de haar bekende beoogde een-op-een-afspraken in totaal maximaal 5,7 pJ kunnen opleveren en dat een groot deel van de besparingsprojecten te kampen heeft met onder meer financiële barrières. Bovendien resteren nu nog slechts vier maanden, waardoor te verwachten valt dat op 1 oktober het doel van 9pJ in 2020 niet haalbaar blijkt. De industrie moet daarom rekening houden met ingrijpen door de Minister. Op welke manier dat zal gebeuren is nog niet bekend, maar een aanscherping van de wettelijke besparingsplicht (artikel 2.15 Activiteitenbesluit) ligt voor de hand.

 

Aanscherping

Deze bestaande besparingsplicht houdt in dat de wat grotere energiegebruikers (jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur en/of 25.000 kubieke meter aardgasequivalent) alle besparingsmaatregelen moeten treffen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt met een groot aantal bedrijven en instellingen (MEE- en MJA3-convenanten). Dat levert echter te weinig op. De Minister kan daarom overwegen om deze convenanten te beëindigen of aan te scherpen. Ook kan hij voor de grootverbruikers zogenoemde erkende maatregelenlijsten opstellen of zelfs concrete maatregelen opleggen. De inzet van twintig extra inspecteurs is recent alvast aangekondigd.

 

Uitvoerbaar

Als de sector regie (mede) in handen wil houden over de energiebesparende maatregelen, dan doet zij er goed aan om te proberen alsnog die een-op-een-afspraken te maken. Komen die afspraken er niet of onvoldoende, dan zal de Minister immers zeer waarschijnlijk met maatregelen komen waarvan maar afgewacht moet worden of die onder meer financieel, technisch en qua bedrijfsvoering uitvoerbaar zijn.

 

Zoals gezegd zal er de komende tijd meer duidelijkheid worden over de nieuwe maatregelen. Daarvan zal ik u op de hoogte houden in een volgend blog.

 

Maaike de Wit is advocaat bij Conway & partners en expert van het Petrochem platform.

Maaike de Wit, Straatman Koster Advocaten

Neem contact op - Bekijk profiel

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.