blog

Expertblog: ‘Monteur en sensor: een onverslaanbaar duo’

Publicatie

25 feb 2019

Auteur

Simon Jagers, Semiotic Labs

Categorie

iMaintain

Soort

blog

Tags

digitalisering, onderhoud, smart maintenance

Voor industriële bedrijven is een volledige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties en machines van cruciaal belang. Storingen als gevolg van een kapotte elektromotor komen niet vaak voor, maar uitval van een compressor of pomp kan grote financiële gevolgen hebben. Er wordt dan ook veel tijd en geld besteed aan preventief onderhoud. De hiervoor benodigde technische vakmensen worden echter schaars en duur. Door ze te ondersteunen met sensoren gekoppeld aan kunstmatige intelligentie, kunnen monteurs veel efficiënter en gerichter worden ingezet.

De sensor kan veel routinematige klussen van de monteur overnemen. Met sensoren is het mogelijk de conditie van elektromotoren in pompen, compressoren en transportbanden 24/7 te meten en te monitoren. Dat kan een onderhoudsmonteur niet. Door de sensor het eerste signaal te laten geven dat er iets stuk gaat, kan de monteur veel controlewerkzaamheden en overbodig werk laten vallen en zich concentreren op die motoren waarvan hij weet dat er iets mee aan de hand is.

Condition-based maintenance

Bij gebrek aan informatie over de actuele conditie van assets is periodiek onderhoud de meest gebruikte onderhoudsstrategie. Time-based maintenance is er op gericht werkzaamheden ruim voordat dit nodig is, uit te voeren om een mogelijk falen van motoren uit te sluiten. Op deze manier wordt het meeste onderhoud veel te vroeg én veel te vaak uitgevoerd. Omdat in veel industrieën het tekort aan technici toeneemt – binnen vijf jaar gaat tussen de 20 en 40 procent van de techneuten met pensioen – is een tijdgebaseerde onderhoudsstrategie niet langer haalbaar. Conditie monitoring als basis voor condition-based maintenance stelt bedrijven in staat om ongeplande stilstand te voorkomen door tijdig schade te signaleren en zo onderhoudswerkzaamheden efficiënt uit te voeren: voordat machines uitvallen of bij afnemende prestaties, maar niet eerder.

Uitdagender werk

Voor de onderhoudsmonteur leidt de samenwerking met sensoren niet tot minder maar wel tot uitdagender werk. In Nederland staan ongeveer 5 miljoen industriële elektromotoren. Grote industriële bedrijven hebben soms wel 10.000 motoren, pompen en transportbanden op hun terrein. In de praktijk worden de meest kritische motoren periodiek geïnspecteerd. Niet omdat ze vaak falen, maar omdat de kosten van een incident zo hoog zijn dat een controle, die 9 van de 10 keer aantoont dat de asset gezond is, tóch de moeite waard is. Sensoren kunnen die eerste controle overnemen.
Op die manier ondersteunen sensoren de vakman door aan te geven naar welke machines hij moet kijken. De geoefende blik van de vakman ziet veel meer dan een sensor kan zien. Nog belangrijker is dat de monteur de oorzaak kan achterhalen en structurele verbeteringen kan voorstellen. De schade oplossen is mooi, maar voorkomen is nog beter. Dat lukt niet als je 20 tot 30 machines per dag moet controleren, maar het lukt wel bij 3 of 4 machines die je gericht inspecteert.

Monitored assets per professional

Terwijl industrieën groeien en hun processen opschalen, is de onderhoudsmonteur niet schaalbaar. Er is nu al een tekort aan vakmensen en door de vergrijzing zal dit probleem groeien. Het is dus zaak om de productiviteit van de vakman, uitgedrukt in de monitored assets per professional, te verhogen.
Een specialist die 30 motoren per dag moet doen en één keer per maand of kwartaal naar een machine gaat, kan zo’n 1300 tot 1500 motoren onder zijn hoede hebben. Dan heeft hij per motor ongeveer 12 minuten, rekening houdend met reistijd, lunchtijd en andere zaken. Over het algemeen is dit geen hoogwaardig werk.
Op het moment dat je hem ondersteunt door technologie, en hij niet routineus 30 motoren afloopt, kan dezelfde monteur 6000 tot 8000 assets onder zijn hoede hebben. Hij is minder tijd kwijt aan motoren waar niets mee aan de hand is en heeft meer tijd voor individuele assets en kan zo beter de oorzaak van de storing bepalen. Je levert per asset beter werk.

Mensen die machines onderhouden en repareren zullen altijd nodig blijven. Er wordt veel verwacht van robotisering maar het vervangen van een elektromotor zal de komende 15 à 20 jaar niet door robots gebeuren. Technologie kan er wel voor zorgen dat vakmensen efficiënter en slimmer kunnen werken. De monteur en de sensor vormen zo een onverslaanbaar duo.

Simon Jagers, Semiotic Labs

Neem contact op - Bekijk profiel