blog

Expertblog: “Nul incidenten” in de chemische industrie?

Publicatie

5 sep 2017

Auteur

Enrico Lammers, Pro6com en DWG Process & Safety

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

veiligheid

De chemische industrie heeft zich de afgelopen weken van haar donkere kant laten zien. Hoe mooi de producten ook zijn die door de chemische industrie mogelijk worden gemaakt, hoe belangrijk ze ook is voor de groei en bloei van BV Nederland, een incident wordt breed uitgemeten en is maatschappelijk niet acceptabel. En terecht…

Het begrip risico en veiligheid (safety) levert interessante discussies op. Want praten we allemaal over hetzelfde als we het over een risico en veiligheid hebben? Praten we niet langs elkaar heen, vergelijken we geen appels met peren?

Voor wat betreft risico denk ik van niet. Het begrip risico is eenduidig: het is het product van de kans dat iets gebeurt en het effect dat door het incident ontstaat. Hoe hoog dat risico is dat men wil nemen is een ander verhaal. Elk bedrijf hanteert zijn eigen risicomatrix waarbij subtiele verschillen bestaan tussen wat niet acceptabel is en wat wel acceptabel is. Daar is wel een kanttekening bij. De overheden bepalen het maatschappelijk acceptabele risico op een dodelijk incident.

In onderstaande tabel staat dat Nederland samen met Australië de laagste kans accepteert (1 keer per 1.000.000 jaar). In Engeland vindt men een dodelijk ongeval 1 keer per 10.000 jaar nog acceptabel.

Bron: CCPS

Bron: CCPS

Opvallend is Duitsland. In Duitsland accepteert men geen enkel dodelijk ongeval: “nul”. De vraag is: Is dit realistisch?

Is het mogelijk om naar “nul” incidenten te gaan?

Er zijn verschillende soorten veiligheid te onderscheiden. Verdeeld in twee hoofdgroepen heb je veiligheid die betrekking heeft op:

– het individu: de arbeidsveiligheid (occupational safety). Hierbij draait het om het risico dat een persoon gewond raakt door het werken in de (chemische) industrie.
– de installatie: de procesveiligheid (process safety). Bij procesveiligheid gaat het over het risico op ongecontroleerd vrijkomen van materiaal en/of energie uit een installatie (loss of containment: LOC)

Voor wat betreft arbeidsveiligheid is de chemische industrie er de afgelopen jaren goed in geslaagd om het aantal arbeidsongevallen drastisch terug te dringen.
Het aantal arbeidsincidenten wordt uitgedrukt in zogenaamde Lost Time Incidents of Injuries (LTI’s).

Bron: Victor Borges, DNV.GL, Perfect storm for the next major accident?

Bron: Victor Borges, DNV.GL, Perfect storm for the next major accident?

De grote vraag is of deze lijnen de “nul”-lijn kunnen raken? Dus:

Stelling 1: Het aantal arbeidsveiligheidsincidenten kan naar “nul”
Neemt het aantal process safety incidenten op eenzelfde manier af als bij arbeidsveiligheid?
Om met de deur in huis te vallen: het antwoord hierop is minder geruststellend en luidt: nee…

Een greep uit de diverse overzichten van de schade’s die bedrijven geleden hebben bij de 100 grootste process safety incidenten vanaf 1974 laat een heel ander beeld zien dan we bij de arbeidsveiligheid zagen. Bijvoorbeeld in de upstream sector (winning van olie en gas).

Bron: MARSH

Bron: MARSH

De waarde waarover hier gesproken wordt is de verzekerde herbouwaarde. Het zegt niets over vervolgschade zoals productieverliezen en schadeclaims. BP’s Deep horizon platform in de Golf van Mexico’s directe schade (2010) was ca. 600 miljoen dollar, terwijl de totale kosten opliepen tot 42.2 miljard dollar. Wat er ook niet in staat is het aantal slachtoffers dat bij deze incidenten is opgetreden. In dit specifiek geval waren er elf dodelijke slachtoffers te betreuren.

En de chemische industrie?

Het aantal process safety incidenten in de chemische industrie vertoont een vergelijkbaar patroon als de upstream sector.

Bron: MARSH

Bron: MARSH

Let wel, dit zijn alleen de 100 grootste incidenten ooit. Zo zal je de incidenten die afgelopen weken bij de raffinaderijen hebben plaatsgevonden niet in deze statistieken terugvinden.
Kortom: geen statistisch significante trend zichtbaar maar een volstrekt willekeurig optreden van dit soort ernstige process safety incidenten.

En eerlijk gezegd staan de wijzers momenteel niet in het groen. De reden: de lage olieprijs. Marges van oliemaatschappijen worden dunner, dus wordt er bezuinigd op personeel, trainingen en onderhoud. Er is maximale opslag van brandbare producten in afwachting van het stijgen van de olieprijs en niet alleen op land, maar ook off-shore, waar tankers worden gebruikt als drijvende opslag.

Bron: MARSH

Bron: MARSH

In navolging van stelling 1 komt dan de voor de hand liggende stelling:

Stelling 2: Het aantal process safety incidenten kan naar “nul”

Een pakkende samenvatting van de verschillende inzichten in de frequentie van het optreden van (process?) safety incidenten was te lezen in het FD van 24-08:

“Raadslid Arno Bonte van GroenLinks drong aan op tijdige vervanging van installaties bij de raffinaderijen. ‘Het is geen toeval dat de omvang en het aantal incidenten in de Botlek en Pernis de afgelopen jaren is toegenomen’, aldus Bonte, zonder harde cijfers te noemen”

“Tijdens het debat zei Aboutaleb dat het aantal zware incidenten juist is gedaald. Ook spreekt hij tegen dat een raffinaderij veiliger wordt als er alleen gloednieuwe installaties staan. Incidenten kunnen altijd plaatsvinden, stelt hij”

En wat er ook uit de discussie komt, over één ding zullen we het uiteindelijk allemaal eens zijn, of het aantal incidenten nou echt naar “nul” kan of niet. We zullen er met zijn allen: overheid, technologen, engineers, plantmanagement, CEO’s van de moederbedrijven alles aan moeten doen om de veiligheid in de chemische industrie continu te blijven verhogen en ze de veiligste industrie in de wereld te maken. Het is in ieder geval een onderdeel van mijn missie om de installaties in de chemische industrie niet alleen veiliger te maken, maar ook efficiënter.

Meer lezen? Download hier het GRATIS e-book: Veiligheid in de industrie

Enrico Lammers, Pro6com en DWG Process & Safety

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

Nóg meer waterstof in Noord-Nederland