blog

Column: Onderwijs moet weer belangrijk worden

Publicatie

28 jan 2014

Auteur

Henk Leegwater, Lexxin

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

De wetenschap lijkt in beweging te komen. De initiatiefnemers van Science in Transition zeggen dat het wetenschappelijke systeem moet veranderen. Wetenschap moet worden gewaardeerd om de maatschappelijke meerwaarde die het oplevert en niet meer worden afgemeten aan de hoeveelheid publicaties en citaties. Eindelijk!

Jarenlang heb ik mij als deeltijd hoogleraar vanuit de industrie aan de Technische Universiteit Eindhoven regelmatig een buitenstaander gevoeld. Niet als het om studenten ging. Dat ging over het algemeen wel prima. Ik had het genoegen om twee onderwijsprijzen in ontvangst te mogen nemen en tweemaal mocht ik met studenten mee op een door hen georganiseerde studiereis naar Azië.

Nee, ten opzichte van de vaste staf voelde ik mij vaak een buitenstaander. Onderwijs werd door hen niet belangrijk gevonden. De toenmalige decaan van de faculteit Scheikundige Technologie gaf zelfs aan het liefst van de bachelor studenten verlost te willen worden. Dat onderwijs de primaire taak van de universiteit is, mocht je eigenlijk niet zeggen. Onderzoek, daar draait het om. En dan vooral onderzoek met veel publicaties. Want niet het feitelijke resultaat geldt, maar het aantal publicaties en citaties. Het onderzoek wordt daartoe opgedeeld in de kleinst mogelijke publiceerbare eenheden. Vele co-auteur staan bovenaan de publicaties en men citeert elkaar driftig. Zo wordt de bibliometrische factor “positief” beïnvloed. Verdraaide Organisaties dus binnen de universiteit.

Intern gericht

Ook mijn studenten van de post master opleiding Process and Product Design die in het laatste jaar van de opleiding een daadwerkelijk industrieel probleem aanpakten en werden betaald door die industrie zouden moeten publiceren. Binnen de universiteit was men blijkbaar zo wereldvreemd en intern gericht dat niet werd begrepen dat dit voor de industrie dan een non go was. Deze studenten waren immers met ontwerpen bezig die ertoe deden en de concurrentiekracht moesten vergroten. Een collega bij werktuigbouwkunde weigerde mee te werken aan het visitatiecircus gericht op publicaties en citaties. Volgens hem was dat, als het al nuttig was, hooguit iets voor die wetenschappen die niets tastbaars kunnen laten zien.

Met dank aan Diederik Stapel die heeft laten zien dat het oude systeem met publicaties en citaties geen garanties biedt. De minister van Onderwijs zei onlangs dat de laatste jaren zoveel nadruk is komen te liggen op onderzoek dat het onderwijs voor een deel wat is verwaarloosd. Ook het rapport van Science in Transition beveelt aan om de tijd die nu aan de productie van overbodige tijdschriftartikelen wordt besteed, te benutten voor verbetering van het onderwijs. Mooi zo.

Transparantie

Dan nu de volgende stap. Een erkenning van de toepassing van de wetenschap. Was dat ook niet indertijd het doel van de Technische Hogescholen, zoals de Technische Universiteiten vroeger heetten? Nu zijn we daar benauwd voor, en dat is op zich te begrijpen. Een bekend voorbeeld van enige jaren geleden is de oratie van bijzonder WUR-hoogleraar Toon van Hooijdonk, waarin hij aangaf hoe gezond melk is. In persberichten stond niet vermeld dat zijn leerstoel door de Nederlandse Zuivel Organisatie is gefinancierd en dat hij zelf directeur bij Campina is. Volgens de Volkskrant een mooi voorbeeld van wij van WC-eend adviseren WC-eend.

Transparantie is dan de oplossing en niet, zoals onlangs door de SP is voorgesteld, om commerciële verbanden te verbieden. Sterker nog, ik zou het toejuichen als de Technische Universiteiten weer de oude Hogescholen zouden worden. Terug in de tijd? Jazeker, steeds meer komen we erachter dat we niet op alle fronten vooruitgang hebben geboekt, denk maar aan de gezondheidszorg, onderwijs en de financiële sector. Soms kan teruggaan vooruitgang betekenen. Laten we dat in 2014 niet vergeten.

henk.leegwater@lexxin.com is zelfstandig consultant

Henk Leegwater, Lexxin

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

Nóg meer waterstof in Noord-Nederland

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.