blog

Column: Productie gaat voor veiligheid

Publicatie

14 okt 2013

Auteur

Henk Leegwater, Lexxin

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Als vanwege de veiligheid de productie moet worden teruggedraaid, dan doen we dat ook. Uiteraard, hoor ik iedereen zeggen. Veiligheid is onze prioriteit nummer één. Je werkt hier veilig of je werkt hier niet is niet voor niets de slogan in de chemie.

Toch is gebleken dat dit de afgelopen tijd niet altijd zo is geweest. In een uitzending van EenVandaag werd melding gemaakt van een incident waarbij een tankwagon met methanol bij Odfjell werd overvuld omdat de beveilingsapparatuur niet in bedrijf was. Het bedrijf vond levering aan een grote klant zo belangrijk dat met de veiligheid een loopje werd genomen. De betrokken operators gaven aan het hier niet mee eens te zijn, maar werden overruled door het middle management en moesten aan een onveilige werkwijze meewerken. Productie ging dus voor veiligheid.

Het is tekenend hoe het management toen – het incident vond vier jaar geleden plaats – dacht en handelde. Dat lijkt nu veranderd. De huidige, nieuwe directeur van Odfjell Terminals Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken de beste terminal van Europa te willen worden. Daar is wel overheidsingrijpen inclusief een OVV-rapportaan vooraf gegaan. De overheid als bewaker en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) als deskundige onderzoeker. Een goed duo. Een onkreukbare overheid die de rug recht houdt: nodig omdat het bedrijfsleven blijkbaar bij tijd en wijle toch slappe knieen heeft. De OVV als volledig onafhankelijke partij die zelfs als er nog niets ernstigs is gebeurd, zoals bij Odfjell, de zaak toch in onderzoek kan nemen. Prima gegereld zou je zeggen.

Belangen

Toch geeft het volgende te denken. In Groningen doen zich regelmatig aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. Dat gebeurt al jaren en de schade aan de huizen wordt op kosten van de NAM gerepareerd. Deze bevingen worden echter steeds zwaarder. Recent heeft de NAM zelfs een kapitale boerderij opgekocht, omdat deze door een aardbeving te ernstig was beschadigd om nog op te knappen. In de nabije toekomst zullen ze nog zwaarder worden dan tot voor kort werd aangenomen. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zelfs zo zwaar dat de veiligheid in geding is. Reden: de aardgasproductie is sinds het jaar 2000 toegenomen van twintig tot vijftig miljard kubieke meter per jaar. De sterkte van de aardbevingen is evenredig met de hoeveelheid aardgaswinning per jaar.

Om tot een acceptabel niveau terug te keren, heeft SodM geadviseerd de productie bijna te halveren. De NAM doet dit niet uit zichzelf. Vandaar dat SodM de minister van Economische Zaken heeft geadviseerd deze maatregel aan de NAM op te leggen. Hier is geen juridische touwtrekkerij voor nodig: de minister heeft daartoe volgens artikel 36 uit de Mijnbouwwet simpelweg de bevoegdheid. Toch doet de minister dat niet. Waarom niet? De minister heeft meer belangen te behartigen dan de veiligheid in Groningen. Als hij alleen naar veiligheid zou kijken, zou hij ons advies opvolgen, stelt de inspecteur-generaal van SodM. Dus productie gaat voor veiligheid bij de staat.

Financieel belang

Gelukkig hebben we dan de OVV nog. Onlangs sprak ik hierover met een bestuurslid van de Vereniging Groninger Bodem Beweging. Het bestuur heeft de OVV verzocht een onderzoek naar de veiligheid van de bewoners te doen nu zware aardbevingen zich hebben voorgedaan en nog zwaardere waarschijnlijk zijn geworden. Ook de OVV geeft niet thuis. Het financieel belang van de aardgaswinning in Nederland is groot: het gaat om tien miljard euro per jaar. Als vanwege de veiligheid de productie moet worden teruggedraaid, dan doet de staat even niet mee.

Henk Leegwater, Lexxin

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

Nóg meer waterstof in Noord-Nederland

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.