HomeArchiefBouw fabriek recycling asbesthoudend staal begonnen

Bouw fabriek recycling asbesthoudend staal begonnen

Starter Purified Metal Company (PMC) is afgelopen week in Delfzijl begonnen aan de bouw van haar circulaire staalfabriek. In een gesloten installatie wordt vanaf volgend jaar asbesthoudend staal verhit tot 1500 graden, zodat alle asbestvezels kapot gaan en het staal smelt. Het bedrijf hoopt de fabriek uiterlijk in juli 2020 operationeel te hebben.

Vorig jaar was PMC nog finalist bij de Enlightenmentz-verkiezing. Toen was het rond krijgen van voldoende financiering nog de hoogste prioriteit. Inmiddels is die vorig jaar rondgekomen en kan het bedrijf met de bouw beginnen.

Schoon

Het proces is simpel. Het normale proces van staalsmelten gebeurt al bij temperaturen boven de 1500 graden Celsius, het smeltpunt van staal. Bij die temperatuur zijn alle asbestvezels al lang vernietigd. Wit asbest gaat al kapot bij 700 graden en andere vezels hebben een iets hogere temperatuur nodig. Bij 1040 graden Celsius zijn alle vezels vernietigd. Door verhitting vallen alle vezels uiteen in zand, glas en magnesiumoxide. Drie schone grondstoffen voor hergebruik.
Belangrijk is echter wel dat er geen asbestvezels of andere vervuilingen in de lucht terechtkomen. Het antwoord is een volledig gesloten verwerkingsproces. Luchtsluizen, onderdruk in de fabriek en speciale filters voorkomen dat asbestvezels bij het transport, de overslag en de verwerking vrijkomen en zich kunnen verspreiden. Ook de rookgassen uit de fabriek zullen volledig schoon zijn.

Nieuwe staalproducten

Tot het verbod in 1993 werd asbest met staal ruim toegepast in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan hittebestendige pakkingen tussen stalen flenzen. Ook is veel asbest verwerkt in olie- en gasplatforms in de Noordzee die de komende decennia grootschalig worden afgebroken. En wat te denken van gaspijpleidingen van voor 1993. Veel van deze asbesthoudende staalproducten worden gewoon gestort, omdat schoonmaken te duur is of technisch nog onmogelijk.
PMC brengt daar verandering in. Haar circulaire proces zet gevaarlijk afval om in hoogwaardige grondstoffen. Tijdens het proces wordt de asbestvezel vernietigd en vormt het geen gevaar meer voor mens en milieu.
Het gerecyclede staal is bovendien een hoogwaardige grondstof die ingezet kan worden door staalfabrikanten om nieuwe staalproducten te produceren. Niet alleen lost PMC daarmee straks een afvalprobleem op. Fabrieken die staal produceren uit de blokken van PMC stoten 75 procent minder CO2 uit dan fabrieken die het uit ijzererts maken.

Delen:
Author