HomeChemieBP gaat Rotterdamse raffinaderij versneld verduurzamen
Luchtfoto haven Rotterdam

BP gaat Rotterdamse raffinaderij versneld verduurzamen

Energiegigant  bp gaat de komende zes jaar de raffinaderij in Rotterdam versnel verduurzamen. Voor 2030 wil het bedrijf de CO2-uitstoot verminderen met 1,2 megaton. Dit betekent een reductie van 60% ten opzichte van 2020 en 0,2 megaton meer dan waar het bedrijf in 2030 wettelijk aan moet voldoen volgens het Klimaatakkoord. Daarnaast zet bp in op schonere lucht.

De maatregelen zijn opgenomen in de  intentieverklaring die een belangrijke stap vormt om tot concrete en bindende maatwerkafspraken tussen het Rijk en bp Rotterdam Refinery.

De raffinaderij van bp in Rotterdam is een van de grootste in West-Europa. Op deze locatie produceert het bedrijf brandstoffen voor het wegverkeer, de luchtvaart en scheepvaart en daarnaast smeermiddelen voor de industrie.

Waterstoffabriek

Om het productieproces te verduurzamen, komt er een waterstoffabriek. Deze gaat blauwe waterstof produceren die wordt ingezet als duurzame brandstof. De waterstof wordt gemaakt met restgassen van het raffinageproces. Naast het eigen brandstofgebruik, levert het bedrijf straks dat deel van de blauwe waterstof dat met restgassen van anderen is geproduceerd, weer terug aan die bedrijven. Om waterstof te kunnen inzetten worden de huidige branders vernieuwd. Dit zal de stikstofuitstoot van dit gedeelte van het bedrijf met 20-30% verminderen in 2030.

CO2 afvang en opslag

De CO2 die bij de productie van de waterstof vrijkomt, wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. Bp ziet dit als een tussenstap in de versnelde verduurzaming van de raffinaderij in 2030. Uiteindelijk wil het bedrijf groene waterstof gaan produceren om in te zetten in de raffinageprocessen in Rotterdam. Voor de productie van deze groene, hernieuwbare waterstof worden dan schone energiebronnen gebruikt, bijvoorbeeld van wind op zee. Voorlopig is er nog te weinig groene stroom beschikbaar.

Naast waterstof zet bp ook in op duurzamere brandstoffen. Zo wil het biobrandstoffen bijmengen in alle benzine en diesel die het bedrijf produceert, waardoor het bedrijf ook een bijdrage levert aan de vermindering van de CO2-uitstoot van het wegverkeer en de (binnen)scheepvaart. Ook onderzoekt het bedrijf of het mogelijk is om duurzame biobrandstof voor de luchtvaart te gaan produceren in Rotterdam, bijvoorbeeld uit plantaardige oliën en vetten.

Vervolgstappen maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap richting een bindende maatwerkafspraak tussen de overheid en bp. In de volgende fase gaat de overheid samen met bp onderzoeken wat de knelpunten zijn voor verduurzaming van het bedrijf en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen.

Delen:

monique@industrielinqs.nl