HomeMicromeritics Instrument Corporation

Micromeritics Instrument Corporation

8 juli 2022
Micromeritics Instrument Corporation

Croy 7
5653 LC Eindhoven

0031 - 0630507140
micro.benelux@micromeritics.com

Micromeritics Instrument Corporation is een internationale aanbieder van oplossingen voor materiaalkarakterisering met de beste instrumentatie- en applicatie-expertise in vijf kerngebieden: - Volume metingen en Dichtheid - Oppervlakte en Porositeitsmetingen - Deeltjesgrootte - Poederkarakterisering - Katalysatorkarakterisering en Procesontwikkeling Technische oplossingen die optimaal werken voor elke gebruiker zijn een bepalend kenmerk van het bedrijf.

Return to Directory