HomeArchiefChemelot op weg naar circulair water

Chemelot op weg naar circulair water

Chemelot wil het watersysteem op de site klaarmaken voor de toekomst. Ze wil haar watergebruik verminderen, componenten beter uit water halen en waar mogelijk hergebruiken. Daarvoor start op 1 maart onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Een consortium ondertekende hier onlangs een intentieverklaring voor.

Water is op de Chemelot site noodzakelijk voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater. Chemelot is zich ervan bewust dat zij een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Ze haalt water uit het Julianakanaal. Een derde van dat water gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur.

Brightsite gaat het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ vormgeven. Het consortium bestaat verder uit Sitech Services, Utility Support Group, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg. De verwachting is dat ook andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars en de fabrieken op de site mee gaan doen.

Het sluiten van de waterketen vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving. Het uiteindelijke doel is een nullozing, oftewel circulair water. Dat lukt niet alleen met het optimaliseren van processen, daarvoor zijn nieuwe technologieën nodig en moet er met een frisse blik worden gekeken naar het totale watersysteem op de site. Circulair water gaat volgens Chemelot over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater.

Delen:
Author