nieuws

Cijfers Shell weerspiegelen lagere olieproductie en hogere prijzen

Publicatie

29 jul 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

DEN HAAG – Het resultaat van Koninklijke Olie/Shell weerspiegelde een lagere productie en hogere prijzen van koolwaterstoffen, hoge LNG-volumes – waarvan het effect werd tenietgedaan door lagere verkoop- en handelsresultaten – bij Gas en Elektriciteit, een recordresultaat bij Olieproducten op basis van geschatte actuele kosten en een gestegen resultaat bij Chemie. Er zijn verhoogde interimdividenden bekendgemaakt van 0,75 eurocent per aandeel Koninklijke Olie (1,4 procent hoger) en van 6,25 pence per aandeel Shell Transport (2,5 procent hoger). Gedurende het kwartaal is voor 4,2 miljard dollar aan dividend aan aandeelhouders betaald en Koninklijke en Shell Transport hebben hun programma’s voor de inkoop van eigen aandelen voor het jaar gestart. In het kader van deze programma’s zijn voor in totaal 149 miljoen dollar aandelen voor intrekking ingekocht en is nog eens 513 miljoen dollar door de Groep aangewend voor inkoop van aandelen ter dekking van aandelenoptieplannen voor werknemers. Het segmentresultaat bij Exploratie en Productie van 1.935 miljoen dollar was drie procent lager dan een jaar geleden. In het resultaat was een last begrepen van 141 miljoen dollar in verband met de waardering tegen marktwaarde van bepaalde langetermijncontracten voor levering van gas in het Verenigd Koninkrijk. Het effect van hogere olieprijzen (+35 procent) en gasprijzen (+vijf procent) werd tenietgedaan door afwaarderingen (330 miljoen dollar na belastingen) van een aantal in 2002 met Enterprise Oil overgenomen exploratieactiva en een lagere productie van koolwaterstoffen. Exclusief verbonden maatschappijen en royalty’s en exclusief het Athabasca-oliezandenproject in Canada stegen de productiekosten per eenheid over het eerste halfjaar van 2004 ten opzichte van het gehele jaar 2003 als gevolg van lagere productie en gedeeltelijk wegens wisselkoersen en marktomstandigheden. De productiekosten per eenheid zullen naar verwachting over het tweede halfjaar van 2004 verder stijgen, met tot een dollar per vat olie-equivalent vóór belastingen voor het gehele jaar 2004 vergeleken met het gehele jaar 2003. De afschrijvingen per eenheid voor het gehele jaar 2004, exclusief verbonden maatschappijen en exclusief het Athabasca-oliezandenproject in Canada, zullen naar verwachting eveneens stijgen ten opzichte van het gehele jaar 2003. De stijging van de afschrijvingen per eenheid over het gehele jaar 2004 weerspiegelt wisselkoerseffecten, nieuwe productie, exploratielasten en de reductie van reserves. De gerapporteerde productie van koolwaterstoffen was 3.578.000 vaten olie-equivalent per dag en was vijf procent lager dan in dezelfde periode een jaar geleden. Wanneer het effect van afstotingen (95.000 vaten olie-equivalent per dag) en het effect van prijzen op hoeveelheden in het kader van productiedelings­contracten buiten beschouwing worden gelaten was de productie twee procent gedaald. De productie in 2004 zal naar verwachting 3,7 tot 3,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag zijn, afhankelijk van prijseffecten op hoeveelheden in het kader van productiedelingscontracten. De productie in 2005 en 2006 zal waarschijnlijk binnen een bandbreedte van 3,5 tot 3,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag blijven, eveneens afhankelijk van genoemde prijseffecten. De recentste ramingen van nettotoevoegingen aan de bewezen reserves in 2004 liggen tussen zestig en tachtig procent van de geproduceerde hoeveelheden. Het segmentresultaat bij Gas en Elektriciteit was 338 miljoen dollar, vergeleken met 452 miljoen dollar een jaar geleden, toen in het resultaat een bate van 140 miljoen dollar was begrepen die voornamelijk voortvloeide uit winsten uit afstoting van activa. Het resultaat weerspiegelde goede prestaties bij LNG en winsten uit afstoting van activa (achttien miljoen dollar), waarvan het effect werd tenietgedaan door aanzienlijk lagere verkoop- en handelsresultaten in Noord-Amerika. Het segmentresultaat bij Olieproducten op basis van geschatte actuele kosten was 1.555 miljoen dollar, vergeleken met 975 miljoen dollar een jaar geleden. Hogere verwerkte hoeveelheden en wereldwijd gestegen raffinagemarges die hoofdzakelijk het gevolg waren van een sterke vraag naar benzine en onderhoudswerkzaamheden in de raffinage-industrie droegen aanzienlijk bij tot de stijging van het resultaat op basis van geschatte actuele kosten met 59 procent. Het segmentresultaat bij Chemie was een winst van 371 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 61 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het resultaat profiteerde in het tweede kwartaal van dit jaar van een sterke vraag en een hoge bezettingsgraad van activa, die tot verbeterde marges leidden. De investeringen en exploratiekosten over het kwartaal bedroegen 3,0 miljard dollar, exclusief het minderheidsbelang in Sakhalin van 0,4 miljard dollar, vergeleken met 3,2 miljard dollar een jaar geleden. De investeringen en exploratiekosten over het gehele jaar zullen naar verwachting nog steeds tussen circa 14,5 miljard dollar en 15,0 miljard dollar bedragen, exclusief het minderheidsbelang in Sakhalin. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over de twaalf maanden eindigend op 30 juni 2004 was 15,5 procent. Per 30 juni was de verhouding van het totaal van de leningen tot het totaal geïnvesteerd vermogen 17,0 procent, de liquide middelen bedroegen 2,4 miljard dollar.De liquide middelen daalden met 3,3 miljard dollar. De opbrengsten uit afstotingen van 0,3 miljard dollar kwamen onder meer voort uit de afstoting van upstream-activa in Bangladesh en elektriciteitsactiva in de Verenigde Staten.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.