HomeArchiefCO₂-infrastructuur in Noordzeekanaalgebied mogelijk

CO₂-infrastructuur in Noordzeekanaalgebied mogelijk

In het Noordzeekanaalgebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO₂-infrastructuur met opslag van CO₂ in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO₂. De komende maanden onderzoeken Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel de verdere uitwerking van het CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied.

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel initieerden  een CCUS-haalbaarheidsstudie. Daaraan gaven zij de naam Athos, dat staat voor Amsterdam-IJmuiden CO₂ Transport Hub & Offshore Storage. Het project Athos maakt deel uit van het geheel aan klimaatprojecten in het Noordzeekanaalgebied.

CO2-infrastructuur

De haalbaarheidsstudie laat zien dat zo’n CCUS-netwerk technisch realiseerbaar is. Zo kwam naar voren dat bedrijven in het Noordzeekanaalgebied het potentieel hebben om in 2030, via CCUS, tot 7,5 megaton CO₂ per jaar aan uitstoot te reduceren.  Voor opslag van de afgevangen CO₂ zijn ruim voldoende lege gasvelden onder de Noordzee aanwezig. Ook wees de studie uit dat er geen technische belemmeringen zijn voor het project en geen nieuwe technologieën nodig zijn. Wereldwijd zetten bedrijven CCUS-technologie al in.

Voor hergebruik van CO₂ zijn er verschillende initiatieven en plannen in het Noordzeekanaalgebied. Het meest concreet is hergebruik van CO₂ in de glastuinbouw, ook zijn er mogelijkheden tot mineralisatie en hergebruik in de vorm van synthetische brandstoffen.

Vervolgstudies

De partijen vervolgen hun onderzoek naar bijvoorbeeld de effecten van beleidskeuzes van de Nederlandse overheid op het gebied van CCUS. Maar Athos wil ook meer weten over de route van het CCUS-netwerk, technische specificaties van het systeem, opslaglocaties enzovoort. De komende maanden zullen Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hier gezamenlijk aan werken.

CO2-infrastuctuur Athos

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl