HomeArbeidsmarktCoalitie wil meer gekwalificeerd personeel energietransitie Rotterdamse haven
ondertekening HCCE

Coalitie wil meer gekwalificeerd personeel energietransitie Rotterdamse haven

Zes partijen in het Rotterdamse havengebied hebben een intentieverklaring ondertekend om een ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’ te vormen. De partijen, Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en STC (Scheepvaart en Transport College), willen hiermee gezamenlijk voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel aantrekken en behouden.

De coalitie werkt samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst, om daarmee de energietransitie in het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam mogelijk te maken. De Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) streeft naar een flexibele arbeidsmarkt met voldoende gekwalificeerd talent op alle niveaus en aantrekkelijke carrièrekansen.

Duizenden vacatures

De partijen beogen met deze coalitie een regionaal platform voor transitie-initiatieven te realiseren, gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent, menskracht en vakmanschap. De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten. Belangenbehartiger Deltalinqs geeft aan dat er momenteel al meer dan 8000 vacatures in de Rotterdamse haven zijn en verwacht dat dit aantal op korte termijn zal stijgen. Daarbij zal de arbeidsmarkt vanwege de energietransitie ook veranderen. Bestaande functies kunnen verdwijnen of een andere invulling krijgen en nieuwe functies zullen ontstaan. De energietransitie kan tussen de 10 en 15 duizend nieuwe banen opleveren.

Aantrekkelijkheid

De coalitie wil de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven vergroten en zo meer sollicitanten aantrekken. De uitstroom uit het onderwijs naar de haven moet ook groter, aldus de partijen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor opleidingsmogelijkheden gedurende de loopbaan en moeten werkgevers inzetten op diversiteit en inclusiviteit. De coalitie hoopt zo ook op internationaal niveau een sterkere arbeidsmarktpositie te verkrijgen.

Foto: Mirjam Lems

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl