HomeArchiefCOBRA-kabel levert binnenkort stroom
Cobra-kabel

COBRA-kabel levert binnenkort stroom

Vanaf 7 september stelt TenneT de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken beschikbaar voor de elektriciteitsmarkt. De onderzeese gelijkstroom hoogspanningskabel van circa 325 kilometer heeft een capaciteit van 700 megawatt.

De COBRA-kabel is een initiatief van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de Deense elektriciteits- en gasnetbeheerder Energinet. De bouw startte in 2016 en werd eerder dit jaar afgerond. De kabel loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken). Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zetten wisselstroom om in gelijkstroom.

Siemens is de hoofdaannemer voor de technische apparatuur en het ontwerp van de converter stations in Denemarken en in Nederland en voor de bouw van het converter station in Eemshaven. De kabels zijn gemaakt en geïnstalleerd door Prysmian.

Ook offshore windaansluiting

Nederland importeert via de kabel meer duurzame elektriciteit, vooral wind, uit Denemarken. Denemarken profiteert op zijn beurt vooral van de toegenomen leveringszekerheid. De kabel stelt namelijk structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder ontwierp Siemens de kabelverbinding zo dat een offshore windpark kan worden aangesloten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.

Handel via COBRAcable

De capaciteit van de COBRA-kabel zal beschikbaar worden gesteld aan de lange termijn, day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten.

Lange termijn

Op de eerste veiling na een maand van stabiel functioneren, bieden TenneT en Energinet periodiek lange termijn transportrechten (LTR’s) voor de handel tussen Nederland en Denemarken. Er worden twee varianten van LTR’s aangeboden; een jaarlijks product voor een volledig kalenderjaar en een maandelijks product voor een kalendermaand. Beide zullen worden geveild via het veilingplatform van JAO S.A.

Korte termijn

Voor day-ahead en intraday wordt de capaciteit van COBRAcable beschikbaar gesteld aan de markt via de day-ahead marktkoppeling en intraday marktkoppeling. Deze processen worden beheerd door de elektriciteitsbeurzen die als ‘Nominated Electricity Market Operator (NEMO) zijn aangeduid. In Nederland zijn twee NEMO’s actief: EPEX SPOT en Nord Pool.

Delen:
Author

David@industrielinqs.nl