HomeArchiefContinu verbeteren vanuit inspirerend leiderschap
Visser & Smit Hanab - Dethlef en Patricia (foto Laura)

Continu verbeteren vanuit inspirerend leiderschap

(Branded content)

Leiderschapstraining Visser & Smit Hanab in samenwerking met de VOMI Academie

Ongeveer tachtig leidinggevenden van de Businessunit Industrie van Visser & Smit Hanab hebben begin dit jaar deelgenomen aan een speciale leiderschapsdag om te komen tot authentiek en inspirerend leiderschap met de ambitie om vanuit leiderschap de communicatie en samenwerking te verbeteren. De verwachtingen waren hoog. De VOMI Academie stelde niet teleur.

De Amerikaanse schrijver en hoogleraar op het gebied van organisatieleer en management Peter F. Drucker wist het verschil tussen management en leiderschap treffend te omschrijven. Hij zei: ‘Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.’ Als de leider er daarnaast ook nog in slaagt om anderen te inspireren, dan worden die goede dingen dus in samenwerking gedaan zodat een compleet team en uiteindelijk het hele bedrijf naar een hoger niveau wordt getild. Visser & Smit Hanab gelooft in dit principe. ‘Verbeteren doe je samen.’

Cultuuronderzoek

De expertise van Visser & Smit Hanab ligt op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur. Van ontwerp tot engineering en van constructie tot onderhoud. Het bedrijf heeft meer dan honderdvijftig jaar ervaring en een bewezen staat van dienst. Visser & Smit Hanab is georganiseerd in vijf verschillende businessunits, ingedeeld naar product- en marktcombinaties met centraal de volgende kernwaarden: veiligheid, duurzaamheid, integriteit, kwaliteit en vakmanschap.
Visser & Smit Hanab is onderdeel van VolkerWessels. ‘VolkerWessels is het moederconcern maar Visser & Smit Hanab is een volledig zelfstandig bedrijf’, legt Patricia van Toor uit. Zij is als Hoofd P&O verantwoordelijk voor alle HRM zaken van de Businessunit Industrie. In 2018 heeft VolkerWessels onder alle 120 werkmaatschappijen een cultuuronderzoek gehouden. ‘Het onderzoek was bedoeld om te kunnen vaststellen wat goed gaat maar ook waar verbeterpunten liggen. Uit de resultaten bleek dat er op het gebied van ‘authentiek of inspirerend leiderschap’ nog iets te winnen viel. Daar zijn we verder mee gegaan’, aldus Van Toor.

Middenkader

Dethlef Pieters is directeur van de businessunit Industrie. ‘Het rapport is gedeeld met alle medewerkers en binnen het MT uitgebreid geanalyseerd. Inspirerend leiderschap kwam duidelijk naar voren als een verbeterpunt voor met name het middenkader, dus de voormannen en uitvoerders’, aldus Pieters. Daar ligt een uitdaging: ‘Dat is een grote groep en het zijn ook hele verschillende mensen. Dat maakt het best lastig om een programma samen te stellen dat aansprekend is voor alle deelnemers.’
Maar Van Toor en Pieters gingen deze uitdaging graag aan. Binnen het MT was Van Toor in de lead en de VOMI Academie werd al snel benaderd door de invulling van de dag. Van Toor: ‘We werken al langer samen met de VOMI Academie. We hadden al een opleiding lopen voor alle werkvoorbereiders van alle vestigingen. Hier gaat het over communicatie, samenwerking en hoe mensen hun rol in het team pakken. Daarnaast hebben we een opleidingstraject lopen voor beginnende, jonge projectleiders die groeiende zijn en die zichzelf als leidinggevende aan het ontdekken zijn.’ Volgens Van Toor heeft de VOMI Academie bewezen goed op de hoogte te zijn van deze branche. ‘Ze zijn echt van en voor de industrie. De opleidingen en trainingen die zij ontwikkelen zijn goed afgestemd op de behoeften in deze branche.’

Invulling

Van Toor zag raakvlakken tussen deze trainingen en de gewenste leiderschapsdag. ‘Een gezelschap van tachtig mensen is wel wat anders dan een groepje van tien tot vijftien mensen.’ Het moest een interactief programma worden, met voldoende netwerkmomenten en een goede mix tussen informatief en entertaining. Qua inhoud stond het tonen van inspirerend leiderschap en het verbeteren van de relatie leidinggevende-medewerkers centraal en ook het verbeteren van de communicatie – open en eerlijk communiceren – was een van de doelstellingen van de leiderschapsdag. Een heleboel ingrediënten waarmee de VOMI Academie aan de slag kon gaan. ‘Vervolgens heeft de VOMI Academie alle ideeën, voorwaarden en wensen verwerkt tot een op maat gemaakt dagprogramma. Vervolgens werd Twan Paes, een van de vaste trainers van de VOMI Academie, erbij betrokken om er verdere invulling aan te geven.’

Investeren

Met het geven van cursussen en trainingen is Visser & Smit Hanab in de breedste zin van het woord bezig met ontwikkeling. Van Toor: ‘We investeren veel in de mensen. We willen hen graag verder brengen om zo Visser & Smit Hanab naar een hoger niveau te tillen.’ Pieters vult aan: ‘Ik zeg altijd, de beste leiders zijn diegenen die het dichtst bij zichzelf blijven. Maar het is vooral ook een kwestie van openstaan voor anderen en kijken hoe je je medewerker kunt aanzetten zich te ontwikkelen.’
Van Toor en Pieters zien dus absoluut de meerwaarde van het investeren in medewerkers. Pieters: ‘We vinden het belangrijk dat al onze mensen kunnen groeien. Daarom investeren we in trainingen en opleidingen van alle medewerkers, niet alleen leidinggevenden.’ Zo is Visser & Smit Hanab vorig jaar september binnen de Businessunit Industrie begonnen met de Vakschool waarin onder andere fitters worden opgeleid. ‘Immers wie de vakmensen heeft, heeft het werk. Daar geloven wij in.’ Pieters geeft aan dat je in Nederland een prima basisopleiding kunt volgen. ‘Maar als je een goed opgeleide middenspanning- of hoogspanningmonteur zoekt, of je wil een goede fitter of lasser in huis hebben, dan moet je als bedrijf zelf investeren. We zijn er binnen Visser & Smit Hanab, gesteund door VolkerWessels, heilig van overtuigd dat we het zelf moeten doen, vandaar de introductie van de Vakschool. Daarin willen we onderscheidend zijn. Er zijn weinig aannemers die dat in eigen huis hebben.’

Luisteren

Bij Visser & Smit Hanab staat de eerste week van het jaar in het teken van opleiding en ontwikkeling. Pieters: ‘We proberen altijd in de eerste week van het jaar zo veel mogelijk trainingen te organiseren, zodat we in drukkere periodes efficiënt kunnen werken.’ Volgens Pieters was het meest succesvolle onderdeel van de leiderschapstraining ‘het luisteren naar mensen’. ‘De groep kreeg praktische handvaten aangereikt. Om een voorbeeld te noemen: je kunt een vraag met een vraag beantwoorden. Of je antwoord met een vraag eindigen, zodat je de wisselwerking tussen je medewerkers op gang krijgt. Je bereikt zo veel met luisteren en vragen durven stellen.’
Van Toor en Pieters vinden de rol van het middenkader, als het gaat over leiderschap, zeer belangrijk. Pieters: ‘Deze leiderschapsdag was een mooie aanzet tot nadenken en heeft inzicht gegeven over de eigen bijdrage van deze managers aan het geheel. Leiderschap moeten we met zijn allen doen.’ De afsluiting van de dag met een haka (een ceremoniële dans die vooral bekend is vanuit de rugby wereld, red.) sloot goed aan op het doel van de dag. ‘Die moet je samen doen, dan is ie pas echt krachtig.’

Herhaling

Dat het investeren in medewerkers wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat Visser & Smit Hanab het predicaat ‘Beste werkgever 2018/2019’ mag voeren. Ruimte geven voor ontwikkeling draagt hier zeker aan bij. Van Toor: ‘Zo’n leiderschapsdag is hartstikke goed en we kregen goede feedback, maar eigenlijk geldt voor iedere training – of het nu gaat over soft skills of technieken: je moet er in de praktijk mee aan de slag. De kracht van herhaling.’ Visser & Smit Hanab wil als leidende en lerende organisatie het thema graag levend houden. Van Toor: ‘Iedere deelnemer heeft de boodschap meegekregen om er in ieder geval een concrete actie uit te halen. Om er wat in de praktijk mee te doen. Als iedereen dat doet, heb je al een heleboel bereikt.’ Verder wordt tijdens de jaargesprekken deze actie weer even teruggehaald. ‘Maar er is ook ruimte voor nieuwe leervragen. Als je continu wil verbeteren, moet je daar doorlopend mee bezig zijn en ervoor open staan. We zijn blij dat we in de VOMI Academie een partner hebben gevonden die hierin mee denkt.’

Delen:
Tags
Author