HomeDigitaliseringData Safe House Rotterdam is uit de startblokken
OCI verdrievoudigt capaciteit ammoniakterminal

Data Safe House Rotterdam is uit de startblokken

Om een vertrouwelijke uitwisseling van informatie tussen bedrijven en netwerkbeheerders mogelijk te maken, is de Stichting Data Safe House Rotterdam opgericht. De data-uitwisseling zorgt ervoor dat de netwerkbeheerders steeds de meest actuele informatie hebben over de verduurzamingsplannen van de aangesloten bedrijven. Dat helpt ze ervoor te zorgen dat de infrastructuur voor de energietransitie op tijd gereed is. De eerste uitwisseling van informatie tussen grote industriebedrijven en netwerkbeheerders is inmiddels in volle gang.

Alle bedrijven in de raffinage, chemie en energie maken plannen om hun activiteiten te verduurzamen. Dat leidt tot een verandering in de vraag naar en aanbod van verschillende energiedragers. Veelal betekent dat meer gebruik van (groene) stroom en waterstof, en minder olie, aardgas en kolen.

Doelmatige investeringen

Netwerkbeheerders zoals Stedin en TenneT moeten met name weten hoeveel extra elektriciteit wanneer waar nodig is. Met de investeringen in infrastructuur zijn miljarden euro’s gemoeid en die moeten doelmatig en efficiënt worden besteed. De bedrijven willen tegelijkertijd zeker weten dat de stroom ook geleverd kan worden voor ze de beslissing nemen om over te stappen. Tegelijkertijd willen bedrijven niet dat hun concurrenten weten wat hun exacte plannen zijn, tenzij ze gezamenlijk een project willen ontwikkelen.

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs

Om die uitwisseling van informatie tussen bedrijven en netwerkbeheerders optimaal, vertrouwelijk en efficiënt te laten verlopen, hebben Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs het Data Safe House opgericht. Dit is een zelfstandige en onafhankelijke stichting die informatie van bedrijven over hun decarbonisatieplannen verzamelt. De bedrijven bepalen zelf wie die informatie mag inzien: ze blijven altijd zelf ‘eigenaar’ van de informatie. Het grote voordeel voor de bedrijven is dat ze niet langer dezelfde informatie aan verschillende partijen hoeven te sturen. Dit maakt het efficiënter voor hen. De netwerkbeheerders krijgen ‘bottom-up’ betrouwbare, actuele informatie, die gecontroleerd is door de Data Safe House manager. De kans dat de netwerkbeheerders met verouderde, onbetrouwbare informatie werken, is daarmee kleiner.

Netbeheer Nederland

Het Data Safe House is in Rotterdam gestart, maar de opzet is dat het door andere industrieclusters kan worden overgenomen. Netbeheer Nederland heeft dan ook aangegeven het initiatief te steunen. Door uitwisseling van gegevens landelijk via het Data Safe House te laten lopen, kunnen ook de prognoses van bijvoorbeeld nationale planbureaus betrouwbaarder worden. Het Data Safe House wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende partijen. Inmiddels zijn dertien partijen aangesloten.

Delen:

monique@industrielinqs.nl