HomeInnovatieDefinitieve toekenning uit Groeifonds voor ‘Batterijen’ en ‘Biobased Circular’
Circularity

Definitieve toekenning uit Groeifonds voor ‘Batterijen’ en ‘Biobased Circular’

De adviescommissie Nationaal Groeifonds adviseert om de voorwaardelijke toekenningen van vier projecten uit 2023 om te zetten naar toekenningen. Het gaat om de projecten ‘Material Independence & Circular Batteries’, ‘Biobased Circular’, 6G Future Network Services en ‘Re-Ge-NL’.

Eerder moesten deze projecten hun voorstel nader onderbouwen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Groeifonds. Nu is dus alsnog beslist dat de toekenning naar de projecten gaat. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën dragen definitief 410 miljoen euro bij aan de vier projecten. Voor Material Independence en Circular Batteries ligt nog eens 178 miljoen euro klaar. Hiervoor moeten de indieners het project nog aanpassen.

Biobased Circular

BioBased Circular stelt zich tot doel om kunststoffen en andere materialen uit plantaardige in plaats van fossiele grondstoffen te produceren. Het initiatief faciliteert onderzoek en geeft ruimte aan de ontwikkeling van ideeën in incubators. Daarnaast biedt het ondersteuning bij het opschalen van technologie in demonstratie-installaties en de ontwikkeling van een grootschalige flagship-installatie. Meer dan 125 bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen het BioBased Circular initiatief. Met het voorstel is in totaal 858 miljoen gemoeid. Het programma voor de periode 2024-2026 kan dankzij de Groeifonds-bijdrage nu van start.

Material Independence & Circular Batteries

Het voorstel Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen. Het consortium bestaat uit een groep van in totaal 65 partijen. Battery Competence Cluster – NL (BCC-NL) is de penvoerder en coördineert de uitvoer van het programma. Het programma kent drie lijnen. Ten eerste betreft dat de materiaalvoorziening. De tweede lijn omvat het ontwikkelen en opschalen van duurzame batterijtechnologie. Tot slot richt het programma zich op circulaire batterijsystemen voor vervoerstoepassingen en netstabiliteit.

6G en regeneratieve landbouw

Het programma 6G Future Network Services (FNS) heeft tot doel om Nederland een belangrijke positie in de ontwikkeling van het toekomstige 6G netwerk te geven. Dat draagt uiteindelijk bij aan de digitale autonomie van Nederland en de Europese Unie.

Het project Regeneratieve Landbouw richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl