Deltalinqs

Deltalinqs

Waalhaven Z.z. 19
3089 JH Rotterdam
010 40 20 399
info@deltalinqs.nl
www.deltalinqs.nl

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95 procent van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij onze ondernemersvereniging zijn ruim zevenhonderd bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. De mainport Rotterdam draagt 8,2 procent bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en biedt direct en indirect werk aan ruim 565.000 mensen.

Namens onze leden zetten wij ons in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. We zijn actief op het gebied van ondernemersklimaat, energie- & grondstoffentransitie, digitalisering, infrastructuur & bereikbaarheid, milieu & duurzaamheid, veiligheid & security en onderwijs & arbeidsmarkt. Deltalinqs profileert zich op al deze onderwerpen als dé herkenbare belangenbehartiger voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. 

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl